Sodexo

Kokonaispalveluratkaisut, ravintolapalvelut, siivouspalvelut, kiinteistöpalvelut, aula-, kokous- ja tapahtumapalvelut

Energian- ja vedenkulutus

Ympäristöasioihin liittyvät vaatimukset määritellään jokaisen sopimusasiakkaan kanssa. Teemme yhteistyötä esim. osana asiakkaan omaa ympäristö- ja yhteiskuntavastuuohjelmaa.

Toimimme useimmiten yritys- tai yhteisöasiakkaidemme omistamissa tiloissa, mikä asettaa ympäristötyöllemme reunaehdot. Kannustamme tuotantotilojen laitteet omistavaa asiakasta uusimaan vanhoja laitteita energiaa ja vettä säästäviin laitteisiin.

Ympäristötoimenpiteet ovat tärkeä osa yhteiskuntavastuutamme ja ovat merkittävä osa toimipisteittemme toiminnan suunnittelua. Jokainen toimipiste on kirjannut omat ympäristön suojeluun liittyvät toimenpiteet omaan toimintasuunnitelmaansa.  Toimenpiteet on yhdessä tiimin kanssa sovittu ja jokainen tiimin jäsen on sitoutunut toimimaan niiden mukaisesti.