Ympäristöpolitiikka

Ympäristöpolitiikka Sodexo Nordic

Missiomme on tarjota elämänlaatua parantavia palveluja - Quality of Life Services ja edistää kestävää kehitystä kaikkialla missä toimimme.
 
Olemme sitoutuneet kehittämään toimintaamme maailmanlaajuisen Better Tomorrow Plan -yhteiskuntavastuuohjelmamme painopisteiden ja sitoumusten kautta.
 
Täyttääksemme lupauksemme jatkuvasta parantamisesta sekä ympäristökuormituksen
pienentämisestä:
 
  • Huomioimme asiakkaiden ja markkinoiden tarpeet ja odotukset sekä noudatamme lainsäädäntöä ja muita yhteiskunnan asettamia vaatimuksia.
  • Kehittäessämme uusia palveluja, prosesseja ja tuotteita huomioimme kokonaisvaltaisesti ympäristönäkökohdat.
  • Käytämme energiaa, ja muita resursseja ympäristöä säästäen sekä suunnittelemme kuljetukset ja liikkumisen tehokkaaksi.
  • Ehkäisemme jätteiden syntymistä, varmistamme ja ohjaamme oikeaan lajitteluun.
  • Koulutamme jatkuvasti henkilökuntaamme.
  • Teemme työtä asiakkaittemme ja alihankkijoittemme kanssa kehittääksemme ympäristöasioita yhdessä.
  • Parannamme ympäristönsuojelun tasoa systemaattisella ympäristötyöllä.
Fredrik T Strand
Nordic CEO
Marraskuun 17. päivä, 2013