Sodexo

Kokonaispalveluratkaisut, ravintolapalvelut, siivouspalvelut, kiinteistöpalvelut, aula-, kokous- ja tapahtumapalvelut

Kestävästi tuotetut palvelut

Olemme sitoutuneet kansainvälisen Sodexon kestävän kehityksen ohjelmaan sekä siihen liittyviin eettisiin periaatteisiin kaikessa toiminnassamme. Jokainen sodexolainen toteuttaa näitä periaatteita omassa työssään päivittäin. Ympäristöpolitiikka kiteyttää ne tavat, joilla kannamme vastuuta yhteisestä ympäristöstämme. Ympäristöohjelma luo raamit kestävän kehityksen periaatteille ja on osa yhteiskuntavastuuohjelmaamme.

Suunnittelusta palvelun tuottamiseen ja asiakasyhteistyöhön

Suunnittelemme ja tuotamme monipalvelut kestävästi ja ympäristön huomioiden. Kannamme vastuuta ympäristökuormituksesta sekä sen pienentämisestä. Kehitämme ympäristöasioita tiiviissä yhteistyössä asiakkaittemme ja muiden sidosryhmien kanssa sekä viestimme niistä ohjelmamme mukaisesti.

Sodexolla on sertifioitu ISO 14001-ympäristöjärjestelmä. Johto on sitoutunut toimimaan ympäristöpolitiikan tavoitteiden ja ympäristöohjelman mukaan ja kantaa vastuun siitä, että ympäristöasiat otetaan huomioon kaikessa yrityksen toiminnassa.

Sodexon ympäristöpolitiikan vahvistaa johtoryhmä, joka pitää sen ajan tasalla ja valvoo sen toteutumista.

Johtoryhmä on päivittänyt Ympäristöpolitiikan 13.12.2012