Sodexo

Kokonaispalveluratkaisut, ravintolapalvelut, siivouspalvelut, kiinteistöpalvelut, aula-, kokous- ja tapahtumapalvelut

Paikallisia, sesonginmukaisia raaka-aineita

Lähiruoka on ruoantuotantoa ja -kulutusta, joka hyödyntää oman alueensa taloutta ja työllisyyttä. Lähiruoka voi myös tarkoittaa suomalaista, ostopaikan lähellä tuotettua ruokaa.

Suomalaisia tuotteita voi pitää lähiruokana, koska maamme on harvaan asuttu, ja elintarvikkeiden tuotanto ja jalostus on jakautunut tuotantoryhmien mukaan eri puolille Suomea. Esimerkiksi Etelä-Suomi tunnetaan maan vilja-aittana ja Itä-Suomi maidon tuotantoalueena. Keski-Suomessa taas kasvatetaan vihanneksia ja puikulaperunaa vain Lapissa.

Suomessa maataloustuotanto perustuu hyviin käytäntöihin, tutkittuun tietoon ja ympäristönsuojelun kannalta kehittyneisiin viljelymenetelmiin. Viljelijöistä n. 98 % on sitoutunut suojelemaan ympäristöä ympäristötukijärjestelmän kautta. Tällöin lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita käytetään tarpeiden mukaan, vesistöjen läheisyyteen perustetaan suojavyöhykkeet ja vesistöjen ja luonnon monimuotoisuuden suojellaan monin tavoin.

Suurin osa Sodexon käyttämistä raaka-aineista on kotimaisia – suomalaista lähiruokaa. Käytämme esim. suomalaisia vihanneksia aina, kun se satokaudet huomioiden on mahdollista. Liha- ja leipätuotteidemme kotimaisuusaste on korkea.