Laatupolitiikka

Laatupolitiikka Sodexo Nordic

Sodexo on asiakkaista, henkilökunnasta ja muista sidosryhmistä koostuva yhteisö. Missiomme on edistää taloudellista ja sosiaalista kehitystä sekä ympäristön suojelua kaikkialla missä toimimme ja tarjoamme elämänlaatua parantavia palveluja - Quality of life Services. Jokainen sodexolainen toteuttaa tätä missiota.
 
Päivittäistä toimintaamme ohjaavat arvot ja eettiset periaatteet.
 
Täyttääksemme lupauksemme jatkuvasta parantamisesta:
 
  • Toimimme asiakaslähtöisesti ja avoimesti tähdäten yhteistyötä edistävään vuoropuheluun.
  • Toimimme systemaattisesti prosessiemme kautta ja toimintaohjeita noudattaen.
  • Noudatamme lainsäädäntöä ja yhteiskunnan asettamia vaatimuksia, toimien esimerkkinä vastuunsa kantavasta yrityksestä.
  • Nostamme turvallisuuteen liittyvät asiat korkeaan asemaan jokapäiväisessä palvelutuotannossa.
  • Sitoudumme kestävän kehityksen edistämiseen Better Tomorrow Plan -yhteiskuntavastuuohjelmamme painopisteiden ja sitoumusten kautta.
  • Seuraamme ja mittaamme asiakkaiden, työntekijöiden ja markkinoiden odotuksia parantaaksemme toimintaamme. Asiakaspalaute on perusta palvelujemme kehittämiselle.
 
Fredrik T. Strand
Nordic CEO
 
Marraskuun 17. päivä, 2013