Sodexo

Kokonaispalveluratkaisut, ravintolapalvelut, siivouspalvelut, kiinteistöpalvelut, aula-, kokous- ja tapahtumapalvelut

Turvallinen toiminta

Tähtäämme yhdeksi alamme johtavaksi yritykseksi työturvallisuudessa vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa.

Turvallisuustoimintamme päämääränä on varmistaa terveellinen ja turvallinen työympäristö, palveluiden korkeatasoinen laatu sekä yrityksen häiriötön toiminta. Se kattaa ihmisten, omaisuuden, toiminnan, tiedon, sekä ympäristön ja imagon turvaamisen.

Ennaltaehkäisevä toiminta riskien ja vaaratilanteiden kartoittamiseksi sekä torjumiseksi on lähtökohtana terveellisen, turvallisen ja tapaturmattoman työpaikan luomiseksi sekä liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Turvallisuuslähtöinen ajattelu on tärkeä osa jokapäiväistä toimintaamme.

Turvallisuutta teemme yhdessä. Vastuu turvallisuudesta on omalta osaltaan jokaisella sodexolaisella sekä yhteistyökumppaneillamme. Noudatamme toiminnassamme Suomen lainsäädännön ja asiakkaan asettamia vaatimuksia.

Teemme jatkuvasti parannuksia terveellisemmän ja turvallisemman työpaikan kehittämiseksi.

Sodexon turvallisuuspolitiikan vahvistaa johtoryhmä, joka pitää sen ajan tasalla ja valvoo sen toteutumista.

Johtoryhmä on päivittänyt turvallisuuspolitiikan 12.1.2012