Sodexo

Kokonaispalveluratkaisut, ravintolapalvelut, siivouspalvelut, kiinteistöpalvelut, aula-, kokous- ja tapahtumapalvelut

Yhteiskuntavastuu on tekoja

Toteutamme vastuullisuutta maailmanlaajuisen yhteiskuntavastuuohjelmamme Better Tomorrow Planin mukaisesti. Ohjelman lähtökohta on taata parempi huominen asiakkaillemme sekä niille yrityksille ja yhteisöille, joissa toimimme – jo tänään.

Parempaan huomiseen konsernimme suuntaa neljän painopistealueen kautta. Ne ovat Sodexo työnantajana, ravitsemus, terveys ja hyvinvointi, vaikutukset yhteiskuntaan sekä vaikutukset ympäristöön. Ohjelma sisältää 18 sitoumusta, joita toteutetaan tulevien 5–10 vuoden aikana maakohtaisesti soveltaen.

Tutustu Sodexon yhteiskuntavastuuraporttiin 2014. Raportit vuosilta 2013 ja 2012.

Lue lisää yhteiskuntavastuuohjelmastamme Sodexo-konsernin sivuilta >>