Sodexo

Restaurants, meetings, events, real estate services

Yhteiskuntavastuu

Maailma muuttuu. Väestönkasvu, ympäristöongelmat ja sosiaaliset muutokset muuttavat elin- ja työskentelytapojamme. Yritysten on myös muututtava.

Rakennamme parempaa huomista kaikille

Nyt on tärkeämpää kuin koskaan, että organisaatiot menestyvät tekemällä hyvää. Yritysten tulee toimialoistaan ja -alueistaan riippumatta toimia kaikkien hyväksi luodakseen todellista arvoa.

Sodexon 460 000 työntekijää tekevät 100 miljoonan kuluttajan elämästä parempaa, turvallisempaa, terveellisempää ja helpompaa ympäri maailman. Suhtaudumme intohimoisesti kaikkien ihmisten elämänlaadun kohentamiseen – ja se on osa päivittäistä toimintaamme.

Tiedämme, että voimme parantaa ihmisten elämää merkittävästi ainoastaan tekemällä hyviä päätöksiä. Tämä tarkoittaa, että meidän tulee ajatella sekä tämän päivän että tulevaisuuden tarpeita. Tämän vuoksi seuraamme edistystämme Better Tomorrow 2025 -yhteiskuntavastuuohjelmallamme. Ohjelma antaa meille ja kaikille, joiden kanssa työskentelemme, yhteisen kiintopisteen pitkän aikavälin tulevaisuutta ajatellen.

Lopputuloksena on parempi huominen kaikille osapuolille. Parempi huominen niin työntekijöillemme kuin asiakkaillemmekin. Parempi huominen yhteisöillemme. Parempi huominen meitä ympäröivälle maailmalle ja yhteisille resursseillemme.

Parhaan osaamisemme toteuttaminen päivittäin tarkoittaa parempaa huomista kaikille.

Yhdeksän sitoumusta paremman huomisen rakentamiseksi

Olemme kehittäneet lähestymistapamme yhteiskuntavastuuseen tarkastelemalla eri rooleja, joita meillä on globaalina suurorganisaationa, sekä tapoja, joilla toimemme vaikuttavat maailmalla.

 

VAIKUTUKSET YKSILÖÖN VAIKUTUKSET YHTEISÖÖN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN
ROOLIMME TYÖNANTAJANA

Parannamme työntekijöidemme elämän laatua.

Varmistamme monimuotoisen työvoiman sekä osallistavan ja palvelemiamme yhteisöjä heijastavan ja rikastavan kulttuurin.

Edistämme työvoimamme keskuudessa ja työpaikoillamme ympäristövastuullisuutta painottavaa kulttuuria.

ROOLIMME PALVELUNTUOTTAJANA

Tarjoamme kuluttajille terveellisiä elämäntapavalintoja ja kannustamme niiden käyttöön.

Edistämme paikallista kehitystä sekä reilua, osallistavaa ja kestävää liiketoimintaa.

Teemme vastuullisia hankintoja ja tarjoamme hiilipäästöjä vähentäviä palveluja.

ROOLIMME YRITYSKANSALAISENA Taistelemme nälkää ja aliravitsemusta vastaan.

Tuemme monimuotoisuutta ja osallistamista muutoksen käynnistäjänä.

Tuemme kestävää resurssien käyttöä.

Kolme sydäntämme lähellä olevaa asiaa

Nälänhätä Sukupuolten välinen tasa-arvo Jätteen vähentäminen

Sodexo Parempi huominen kaikille
Parempi huominen kaikille -esite (pdf)