Sodexo

Restaurants, meetings, events, real estate services

Vaikutukset ympäristöön

Sodexo kantaa vastuunsa ympäristön kuormituksesta ja sen pienentämisestä. Kehitämme ympäristöasioita yhdessä asiakkaiden ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Tavoitteemme on tuottaa palveluja energiaa ja vettä säästäen.

Vähennämme energian ja veden kulutusta monin tavoin jokapäiväisessä työssä. Koulutamme henkilökuntaamme noudattamaan ympäristöä säästäviä työtapoja eri työvaiheissa kuten esim. raaka-aineiden ja tuotteiden varastoinnissa, ruoanvalmistuksessa, tarjoilussa, astianpesussa ja siivouksessa.

Sertifioitu ympäristöjärjetelmämme täyttää  ISO 14001 standardin vaatimukset. Tämä sertifikaatti kattavat kaikki yrityksemme toiminnot, kuten myös standardin ISO 9001 mukainen sertifitoitu laatujärjestelmämme.

Olemme sitoutuneet:

  • Varmistamaan globaalin toimitusketjun kestävän kehityksen Code of Conductin noudattamisen kaikissa maissa, joissa toimimme
  • Käyttämään paikallisia, sesonkien mukaisia ja kestävästi tuotettuja tuotteita
  • Tarjoamaan kestävästi kalastettuja ja kestävistä kalakannoista kalastettuja kala- ja äyriäis tuotteita
  • Edistämään ympäristöystävällisten laitteiden ja kestävästi tuotettujen tarvikkeiden käyttöä
  • Pienentämään hiilijalanjälkeämme
  • Pienentämään vesijalanjälkeämme
  • Ehkäisemään orgaanisen jätteen syntymistä
  • Ehkäisemään muiden jätejakeiden syntymistä sekä lajittelemaan syntyneet jätejakeet oikein