Sodexo

Restaurants, meetings, events, real estate services

Sodexolaisten arvot ja eettiset periaatteet

Sodexon perustaja Pierre Bellon on sanonut, että ”ihmisen todellinen arvo syntyy toisten palvelemisesta”. Meille palvelu on arkipäivän asenne, joka näkyy kaikessa mitä teemme.

Arvomme

Palvelualttius
Palvelualttiutta ovat toisen kuunteleminen ja yksityiskohtien huomioiminen. Siihen kuuluvat myös ystävällisyys, tavoitettavuus, nopea reagointi ja tehokkuus. Teemme mitä lupaamme.

Tiimihenki
Tiimityössä yksilö tuo tiimiin kykynsä, persoonansa ja osaamisensa. Voittajajoukkueen jäsenet arvostavat toinen toistaan. Tiimin vetäjä suuntaa voimat yhteiseen tavoitteeseen. Ryhmän etu menee aina oman kunnianhimon edelle. Hyvä ryhmähenki on perusarvo ja avain menestykseen kautta koko organisaation tuotannosta ja asiakaspalvelusta ylimpään johtoon.

Jatkuva kehittyminen
Sodexolaiset pyrkivät joka päivä parhaimpaansa – osana tiimiä. Ylitämme odotukset, kehitämme toimintaamme ja uskallamme olla aloitteellisia. Jokaisella on oikeus kyseenalaistaa vallitsevat toimintatavat. Edistys vaatii sekä onnistumisten että epäonnistumisten tunnistamista. Jatkuvaa uudistumista tarvitaan, jotta voimme ennakoida asiakkaidemme tulevia tarpeita ja vastata niihin. Yritys voi kehittyä yhteisönä vain, kun jokainen yhteisön jäsen kehittyy yksilönä.

Eettiset periaatteemme

Luottamus
Ansaitsemme asiakkaiden ja palveluiden käyttäjien luottamuksen eri puolilla maailmaa. Luomme kestävät suhteet sidosryhmiimme. Henkilöstöllä on tasa-arvoiset mahdollisuudet rodusta, kansalaisuudesta, uskonnosta, poliittisesta kannasta, sukupuolesta tai iästä riippumatta.

Ihmisten kunnioitus
Tavoitteemme on parantaa palveluidemme käyttäjien arkielämän laatua. Pyrimme luomaan työympäristön ja kulttuurin, jossa yksilöitä kunnioitetaan ja heidän taitojaan arvostetaan. Sodexon toimintaympäristön tulee tukea ihmisten keskinäistä kunnioitusta.

Lue tästä ihmisoikeuksia kunnioittavat toimintaperiaatteemme.

Läpinäkyvyys
Jokainen työntekijä saa tietoa omista tavoitteistaan, oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Tarjoamme omistajille tietoa yrityksestämme ja liiketoiminnastamme. Tarjoamme ymmärrettävät ja reilut sopimukset.

Rehellinen liiketoiminta
Sodexo ei osallistu epäeettiseen, laittomaan tai asiattomaan toimintaan.

Lue tästä rehellisen liiketoiminnan periaatteemme.