Sodexo

Restaurants, meetings, events, real estate services

Code of Conduct ja Code of Practise

Yhteistyötä tavaran- ja palveluidentoimittajien kanssa säätelee eettiset ohjeemme, Code of Conduct sekä tuotteidemme ja toimintamme laatusitoumus, Code of Practice.

Eettiset toimittajaohjeet, Code of Conduct, ovat osa kaikkia sopimuksiamme. Toimittajamme hyväksyvät siinä määritellyt vaatimukset ja toimivat niiden mukaisesti.

Sodexo-konserni on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen ja sen myötä sitoutunut kunnioittamaan YK:n ihmisoikeuksien yleisjulistusta sekä ILO:n julistusta työn perusoikeuksista. Sodexo myös tunnustaa ja kunnioittaa ILO:n kolmikantaista julistusta, monikansallisia yrityksiä ja sosiaalipolitiikkaa koskevaa periaatejulistusta sekä OECD:n monikansallisten yritysten toimintaohjeiden työllisyys- ja teollisuuslukua.

Tuotteiden ja toiminnan laatusitoumuksen, Code of Practicen, liitämme kaikkiin uusiin yhteistyösopimuksiin. Sitoumuksen tarkoitus on taata tuoteturvallisuus ja luoda mahdollisuudet yhteistyön kehittämiseen. Tarkkailemme sitoumuksen toteutumista kun auditoimme toimittajiemme toimintaa.

Keräämme tietoja yhteistyökumppaniemme eettisen toiminnan periaatteista ja käytännön toimenpiteistä. Pidämme esillä Sodexon yhteiskuntavastuun tavoitteita ja haemme toimittajiemme kanssa ratkaisuja, joiden avulla meidän olisi yhdessä mahdollista saavuttaa sen tavoitteet.

Lue lisää Code of Conduct -toimittajaohjeista Sodexo konsernin sivulla.