Ympäristöpolitiikka

Sodexo Nordics

Missiomme on tarjota elämänlaatua parantavia palveluja – Quality of Life Services – ja edistää kestävää kehitystä kaikkialla missä toimimme.

Olemme sitoutuneet kehittämään toimintaamme maailmanlaajuisella Better Tomorrow 2025 –yhteiskuntavastuuohjelmalla.

Täyttääksemme lupauksemme jatkuvasta parantamisesta ja toiminnastamme johtuvan ympäristökuormituksen vähentämisestä:

  • Huomioimme asiakkaiden ja markkinoiden tarpeet ja odotukset sekä noudatamme lainsäädäntöä ja muita yhteiskunnan asettamia vaatimuksia.
  • Varmistamme, että ympäristönäkökohdat huomioidaan uusien ja nykyisten palvelujen, prosessien ja tuotteiden kehittämisessä ja koko niiden elinkaaren ajan.
  • Käytämme energiaa ja muita resursseja ympäristöä säästäen, suunnittelemme kuljetukset ja muun liikkumisen tehokkaaksi sekä ehkäisemme sekä orgaanisen että ei-orgaanisen jätteen syntymistä
  • Koulutamme jatkuvasti henkilöstöämme.
  • Teemme yhteistyötä asiakkaidemme, palvelujemme käyttäjien ja alihankkijoidemme kanssa kehittääksemme ympäristöasioita.
  • Edistämme kestävää kehitystä Better Tomorrow 2025 –yhteiskuntavastuuohjelmalla.
  • Teemme järjestelmällistä ympäristötyötä, jotta sekä oma että asiakkaidemme ympäristönsuojelun taso nousee jatkuvasti.
 

Azita Shariati
Toimitusjohtaja, Sodexo Nordics

1. Syyskuuta 2017