Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki nousi 1.1.2013

3.1.2013

Eduskunta hyväksyi joulukuun lopussa valtion talousarvioesityksen vuodelle 2013. Tämä aiheutti muutoksia opiskelijoiden peruslounaan ja erikoisannosten hintaan opiskelijaravintoloissa. Ateriatuen määrä nousi 0,10 eurolla 1,84 eurosta 1,94 euroon ateriaa kohden 1.1.2013 alkaen.

Ateriatuen määrän muutos huomioidaan kaikissa Sodexon opiskelijaravintoloissa.

Opiskelijalta perittävää hintaa alennetaan korotetulla ateriatuen määrällä siten, että maksettavaksi jäi peruslounaasta enintään 2,60 euroa ja erikoisannoksesta 3,75–4,95 euroa.

Lisätietoa aiheesta antaa Kansaneläkelaitos/opintotukikeskus.