Parhaiden osaajien työyhteisö

Kehitämme henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Tämä lisää viihtymistä ja jaksamista työssä. Monipuolinen koulutus- ja valmennusohjelmamme lisää henkilöstön urakehitystä ja mahdollisuuksia laajentaa osaamistaan uusille alueille.

Monimuotoisuus työyhteisössä

Monimuotoisuuden edistäminen on yksi konsernimme maailmanlaajuisista strategisista painopistealueista. Näemme, että elämäntilanteiltaan, kulttuuritaustoiltaan ja fyysisiltä ominaisuuksiltaan erilaiset ihmiset lisäävät yrityksemme kykyä innovaatioihin.

Esimiesasemassa oleva henkilöstömme osallistuu monimuotoisuutta edistävään valmennukseen. Sen tavoitteena on tiedostaa erilaisuuteen liittyviä asenteita, arvoja ja käyttäytymismalleja. Valmennus antaa välineitä monimuotoisen työyhteisön johtamiseen.

Henkilöstöetumme

Tarjoamme lakisääteistä laajemmat, kattavat työterveyshuoltopalvelut. Työhyvinvointitoimintamme koskee jokaista. Painopisteenä siinä on ennaltaehkäisevä, työterveyttä edistävä toiminta.

Palkitsemisjärjestelmämme perustuu monipuolisiin, vuosittain asetettaviin asiakkuus-, henkilöstö-, talous- ja prosessimittareihin, joista osa mittaa suorituksia tiimi- ja yksilötasolla ja osa yritystasolla. Kehitämme henkilöstöetujamme jatkuvasti palautteen pohjalta.

Muita henkilöstöetujamme ovat myös:

  • Elixia- ja Sats-kuntokeskusketjujen asiakas- ja liittymisedut
  • Tukea tupakoinnin lopettamiseen
  • Tukea omaehtoiseen opiskeluun
  • Tukea työkenkien hankintaan
  • Merkkipäivämuistaminen
  • Palvelusvuosimuistaminen
  • Mahdollisuus osa-aikatyöhön tai osa-aikaeläkkeeseen