Laatupolitiikka

Sodexo Nordics

Sodexo on asiakkaista, palveluidemme käyttäjistä, henkilöstöstä ja muista sidosryhmistä koostuva yhteisö. Missiomme on edistää koko yhteisön taloudellista ja sosiaalista kehittymistä sekä ympäristönsuojelun tasoa, minkä teemme tarjoamalla elämänlaatua parantavia palveluja, Quality of Life Services. Jokainen sodexolainen toteuttaa tätä missiota.

Päivittäistä toimintaamme ohjaavat arvot ja eettiset periaatteet.
 
Täyttääksemme lupauksemme jatkuvasta elämänlaadun parantamisesta:
 
  • Toimimme asiakaslähtöisesti ja avoimesti tähdäten yhteistyötä edistävään vuoropuheluun.
  • Edistämme prosessilähtöistä ja riskien hallintaan perustuvaa toimintatapaa ja varmistamme, että tarvittavat resurssit ovat saatavilla.
  • Noudatamme lainsäädäntöä sekä sidosryhmiemme vaatimuksia ja odotuksia toimien esimerkkinä vastuunsa kantavasta yrityksestä.
  • Nostamme turvallisuuteen liittyvät asiat etusijalle päivittäisessä palvelujen tuottamisessa.
  • Edistämme kestävää kehitystä Better Tomorrow 2025 –yhteiskuntavastuuohjelmalla.
  • Seuraamme toimintaamme ja parannamme sitä jatkuvasti, jotta asiakkaidemme, palvelujemme käyttäjien, työntekijöidemme ja markkinoiden odotukset saavutetaan. Toimintamme kehittäminen perustuu asiakaspalautteeseen.
 

Azita Shariati
Toimitusjohtaja, Sodexo Nordics

1. Syyskuuta 2017