Tavaran- ja palvelujen toimittajille

Sodexon tavoitteena on pitkäaikainen ja läheinen yhteistyö tavaran- ja palvelutoimittajiemme kanssa hyvää moraalia ja etiikkaa noudattaen. Sodexo noudattaa rehellistä liiketoimintaa, Business Integrityä.

Tavaran- ja palveluiden hankinnoista ruoka-, tila- ja kiinteistöpalveluliiketoimintayksiköille vastaa Ostot ja Logistiikka -yksikkömme, joka myös allekirjoittaa hankintasopimukset. Päivittäiset kotiinkutsut ja palvelutilaamisen tekee sopimuksien puitteissa liiketoimintayksiköt. Ostosopimusten on oltava liiketoiminnan vaatimuksien mukaiset, täyttäen laatu-, turvallisuus- ja jäljitettävyys-, kustannus-, logistiikka- ja ympäristökriteerit. Tuotteiden ja palveluiden on täytettävä lain ja asetusten vaatimukset.

Olemme ottaneet käyttöön kaikissa Pohjoismaissa Sodexo Toimittaja-Portaalin. Tämä on osoittautunut välttämättömäksi, jotta tiedämme enemmän yhteistyökumppaneistamme ja voimme pitää yllä rekisteriä heistä. Tätä edellyttävät myös yhä lisääntyvät viranomais- ja lainsäädännölliset vaatimukset. 

Oletteko kiinnostuneita tulemaan Sodexon toimittajaksi?

Täytättehän hakemuksen Toimittaja-Portaalissa.

Olemme Teihin yhteydessä kahden viikon kuluessa jatkotoimenpiteitä varten. Mikäli haluatte lisätietoa, olettehan yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen vendormanagement.finland@sodexo.com