Työterveys- ja turvallisuuspolitiikka

Työterveys- ja turvallisuuspolitiikka Sodexo Global

Työterveys ja -turvallisuus kuuluvat kiinteänä osana Sodexon missioon tarjota elämänlaatua parantavia palveluja – Quality of life Services. Sodexo on maailmanlaajuisesti sitoutunut edistämään työterveyttä ja työturvallisuutta. Integroimalla tämän kaikkeen toimintaamme voimme pienentää riskejä, jotka kohdistuvat ihmisiin tai omaisuuteen.
 
Seuraavat periaatteet ohjaavat toimintaamme:
 
Periaate 1:
Sitoudumme tarjoamaan työntekijöillemme työolosuhteet ja asiakkaillemme palvelut, jotka ovat turvallisia ja hyvinvointia edistäviä. Turvallinen työympäristö on peruslähtökohta Sodexon työntekijöille.
 
Periaate 2:
Noudatamme lainsäädäntöä sekä muita asetettuja vaatimuksia kussakin maassa missä toimimme. Arvioimme riskit ja asetamme työturvallisuusjärjestelmät sekä ohjeistukset suojellaksemme työntekijöitä, asiakkaita ja muita toimintaamme liittyviä tahoja.
 
Periaate 3:
Sodexon arvot tiimihenki, palvelualttius ja jatkuva kehittyminen luovat perustan työterveys- ja turvallisuuskulttuurille. Koko henkilökunta, mukaan lukien ylin johto, on sitoutunut työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien toimintojen kehittämiseen.
 
Periaate 4:
Olemme määritelleet johdon ja työntekijöiden vastuut. Kaikki työntekijät ovat velvollisia noudattamaan työterveyttä ja -turvallisuutta koskevia sääntöjä ja ohjeita sekä käyttämään työtehtäviin määriteltyjä suojaimia ja turvalaitteita.
 
Periaate 5:
Perehdytämme työntekijät kunkin työtehtävään liittyviin turvallisuusnäkökohtiin ja -ohjeisiin. Koulutamme henkilökuntaamme ja varmistamme, että työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin edistämiseen liittyvä osaaminen on ajan tasalla.
 
Periaate 6:
Kommunikoimme ja viestimme laajasti työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvistä asioista saavuttaaksemme työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden yhteystyökumppaneiden sitoutumisen jatkuvaan parantamiseen.
 
Periaate 7:
Varmistamme turvallisen liikkumisen kaikissa työkohteissamme. Hätätilanteissa toimimisesta muistutetaan säännöllisin väliajoin.
 
Periaate 8:
Edellytämme, että kaikki onnettomuudet, vaara- ja läheltäpititilanteet raportoidaan, tutkitaan ja ohjeistukset päivitetään vaaratilanteiden ennalta ehkäisemiseksi.
 
Periaate 9:
Parannamme jatkuvasti toimintaamme ja varmistamme, että riittävät resurssit ovat käytössä.
 
Periaate 10:
Arvoimme ja katselmoimme säännöllisesti työterveys- ja turvallisuusjärjestelmämme toimivuutta, jotta varmistamme sen tehokkuuden kehittymisen.
 
 
Michel Landel
Group CEO, 5.9.2012
 
Alistair Davey
Global Health and Safety Director, 6.9.2012
 
Fredrik T. Strand
Country/BU Manager, 20.12.2013