Jätteiden vähentäminen

Jätteet muodostavat yhden suurimmista yhteisistä haasteistamme. Haasteen selättäminen on tärkeää kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi, maiden ja vesien suojelemiseksi ja elinkeinojen parantamiseksi.

Sydäntämme lähellä oleva asia

Meillä on erittäin tärkeä rooli etenkin ruokahävikin osalta. Kolmasosa maailman ruoasta menee hukkaan joka päivä. YK:n tavoitteena on vähentää ruokahävikkiä 50 %:lla vuoteen 2030 mennessä. Meillä on aitiopaikka auttaa. Koska vaikutuspiirissämme on yli 150 000 yrityksen toimitusketju, 460 000 työntekijää ja 100 miljoonaa kuluttajaa, käytössämme on monia keinoja, joilla voimme saada aikaan muutosta ja kehittää vallankumouksellisia tapoja käsitellä ruokahävikkiä alallamme.

Olemme sisäisesti sitoutuneet ruokahävikin vähentämiseen ja energian ja veden säästämiseen. Tähän mennessä 89,7 % kaikista Sodexon toimipaikoista ympäri maailman on ottanut käyttöön työkaluja ja prosesseja, joilla voidaan vähentää biojätettä.  Lisäksi 81,5 % Sodexon toimipaikoista on tehnyt saman myös muulle kuin biojätteelle.

Olemme perustaneet maailmanlaajuisen LeanPathin tukeman WasteWatch-ohjelman, joka auttaa tunnistamaan jätteen muodostumisen syitä ja kehittämään toimintasuunnitelmia, joilla jätteiden syntymistä voidaan ehkäistä. Toimipaikat, jotka noudattavat WasteWatch-ohjelmaa, voivat vähentää ruokahävikkiä jopa 45 %:lla kahdessa - kuudessa kuukaudessa.

Olemme sitoutuneet vähentämään jätteiden muodostumista myös muualla kuin omassa toiminnassamme. Niinpä pyrimme löytämään keinoja vähentää jätettä asiakkaille toimittamissamme palveluissa ja keskitymme samalla rooliimme maailmanlaajuisena jätteiden vähentämisen edelläkävijänä.

Kolme sydäntämme lähellä olevaa asiaa

Nälänhätä Sukupuolten välinen tasa-arvo Jätteiden vähentäminen