Strategiamme

Perustehtävämme
Päivittäisen elämänlaadun parantaminen.

Missiomme
Tehdä jokaisesta päivästä parempi.

Visiomme
Olemme maailmanlaajuisesti paras yhteistyökumppani elämänlaatua parantavien palveluiden alalla. Olemme nopeimmin ja kannattavimmin kasvava kokonaispalveluiden tarjoaja Suomessa. Parannamme päivittäisen elämän laatua kaikessa toiminnassamme.

Konsernin liiketoimintastrategia
Keskitymme myynnin ja tuloksen orgaaniseen kasvuun. Samalla tuemme taloudellista kehitystä maissa, joissa toimimme.

Strategisia tavoitteitamme Suomessa

  • Olemme vakuuttava keskitettyjen tilapalveluiden (ruokailu-, toimitila- ja kiinteistöpalvelut) tarjoaja
  • Olemme houkuttelevin työnantaja ja yhteistyökumppani
  • Parannamme asiakastyytyväisyyttä
  • Kasvamme markkinoita nopeammin ja kannattavammin

Johtamisen tahtotila Suomen Sodexossa
Meillä on rohkeutta johtaa määrätietoisesti, oma-aloitteisesti ja vastuullisesti kohti sovittuja tavoitteita. Johtamisemme perustuu selkeisiin tehtäviin ja yhteisesti sovittuihin toimintatapoihin, joista pidämme jämäkästi kiinni.

Menestys rakentuu avoimuudesta ja arvostuksesta ihmisiä ja työtä kohtaan. Tämä synnyttää tekemisen meiningin ja ylpeyden omasta työstä.