Tapamme toimia

Sodexon toimintaa ohjaa kolme julkista politiikkaa; laatu-, ympäristö- ja turvallisuuspolitiikka. Ne ovat vahva ohjenuorana jokapäiväisessä työssämme. Politiikat on vahvistanut Sodexon johtoryhmä, ja se myös pitää ne ajan tasalla sekä valvoo niiden toteutumista.

Turvallisesti ja vastuullisesti:

  • Sodexon laatupolitiikka - Tavoitteemme on tuotteiden ja palveluiden korkea laatu, joka tarkoittaa asiantuntevaa palvelua, osaavaa henkilökuntaa, toimitusvarmuutta, oikeita alihankkijoita, ruokailupalveluissa ehdotonta ruoan turvallisuutta sekä hyvää asiakastyytyväisyyttä.

  • Sodexon työterveys- ja turvallisuuspolitiikka - Turvallisuustoimintamme päämääränä on varmistaa terveellinen ja turvallinen työympäristö, palveluiden korkeatasoinen laatu sekä yrityksen häiriötön toiminta. Se kattaa ihmisten, omaisuuden, toiminnan, tiedon, sekä ympäristön ja imagon turvaamisen.

  • Sodexon ympäristöpolitiikka -Suunnittelemme ja tuotamme monipalvelumme kestävästi ja ympäristön huomioiden. Kannamme vastuuta ympäristökuormituksesta sekä sen pienentämisestä. Kehitämme ympäristöasioita tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa sekä viestimme niistä yhteiskuntavastuuohjelmamme mukaisesti.