Sodexolle tunnustusta työturvallisuuden kehittämisestä

13.5.2011

Nolla tapaturmaa –foorumi on myöntänyt Sodexo Oy:lle työturvallisuuden kehittämisestä kunniakirjan.

Sodexo onnistui laskemaan tapaturmataajuuttaan vuonna 2010 10 prosenttia, jonka vuoksi yritys saavutti Nolla tapaturmaa -foorumin työturvallisuuden tason arvioinnissa luokan III – ”Suuntana maailman kärki”. Tapaturmataajuus tarkoittaa sattuneiden tapaturmien ja tehtyjen työtuntien suhdetta. Suhde lasketaan miljoonaa työtuntia kohden. Yritykset, joiden työturvallisuustilanne on maailman huippua, ovat työturvallisuuden kolmesta luokasta ensimmäisessä.

Työterveyslaitoksen koordinoima Nolla tapaturmaa -foorumi myöntää vuosittain tasoluokituksia jäsentyöpaikoille, jotka ovat menestyksellisesti ja pitkäjänteisesti edistäneet työpaikkansa työturvallisuutta. Vuonna 2010 tasoluokituksen sai 38 työpaikkaa. Työpaikan työtapaturmataajuuden ja tapaturmien vakavuuden tarkastelun lisäksi tasoluokituksen saavilta yrityksiltä edellytetään muun muassa, että työtapaturmien tutkinta ja vaaratilanteiden ilmoitusmenettely ovat kunnossa.

- Olemme tehneet aktiivista työsuojelutyötä ja viimeisen 1,5 vuoden aikana olemme kehittäneet turvallisuushavaintojen raportointia, työtapaturmien tutkintaa, riskienhallintamenetelmiä ja pyrkineet aktiivisesti lisäämään työturvallisuustietoutta, summaa toimitusjohtaja Lars Finér.

Vuodesta 2003 lähtien toiminut Nolla tapaturmaa -foorumi on suomalaisten työpaikkojen verkosto, jonka tavoitteena on nolla tapaturmaa -ajattelun edistäminen ja työturvallisuuden jatkuva kehittäminen. Sodexo Oy on ollut Foorumin jäsen vuodesta 2010.

Sodexo Oy työllistää Suomessa noin 2 200 palvelualan ammattilaista noin 400 toimipaikassa eri puolilla Suomea: henkilöstöravintoloissa, kouluissa, oppilaitoksissa ja päiväkodeissa. Yrityksen liikevaihto oli 153 milj. euroa 31.8.2010 päättyneellä tilikaudella. Parannamme asiakkaidemme päivittäisen elämisen laatua tuottamalla tilapalveluratkaisuja.

Olemme osa Sodexo-konsernia, joka on maailman suurin ruokailu-, toimitila- ja kiinteistöpalveluiden tuottaja: 380 000 työntekijää 80 maassa. Pariisin pörssissä noteeratun konsernin liikevaihto oli 15,3 mrd. euroa elokuun 2010 lopussa päättyneellä tilikaudella.

13.5.2011