Sodexo ja OECD yhteistyöhön elämänlaadun ja hyvinvoinnin puolesta

17.7.2013

Sodexo ja OECD (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) ovat sopineet kolmen vuoden yhteistyöstä edistääkseen ja ymmärtääkseen paremmin elämänlaatua tukeven palveluiden merkityksestä yhteiskunnassa.

Sopimus on ensimmäinen laatuaan niin Sodexolle kuin OECD:lle, ja se kattaa muun muassa laajaa tietojen vaihtoa aiheista, jotka liittyvät elämänlaatuun ja hyvinvointiin niin yksityisen sektorin toimijoiden (yritykset, kansalaisjärjestöt, tiedemaailma jne.) kuin julkisen sektorin näkökulmasta. 

OECD on jo pidemmän aikaa tehnyt työtä hallitusten, yritysten ja työntekijöiden edustajien kanssa elämänlaatua kartoittavan tiedon keräämiseksi ja sen tuloksena on saatu aikaan ainutlaatuinen kansainvälinen indikaattori: Better Life Index, jolla mitataan ja vertaillaan eri maiden kansalaisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Sodexon 420.000 työntekijää puolestaan palvelevat päivittäin 75 miljoonaa ihmistä 80 maassa paremman päivän puolesta muun muassa ruokailupalveluissa, kiinteistöjen ja tilojen ylläpidossa sekä hyvinvointipalveluissa. Tehdyn kumppanuussopimuksen myötä nämä kaksi vahvistavat ja täydentävät tietämystä elämänlaatupalveluiden vaikutuksista ja tärkeydestä yhteiskunnassa.

OECD pääsihteeri Angel Gurría:
– Tämä kumppanuus perustuu yhteiseen kiinnostukseen yhteiskunnallisesta hyvinvoinnista ja elämänlaadusta. Sodexo tuki on arvokas tässä pyrkimyksessä.

Sodexo-konsernin toimitusjohtaja Michel Landel:
– Me Sodexossa uskomme, että elämänlaadun parantaminen on kulmakivi talouden kasvun tukemisessa. Olemmekin erittäin tyytyväisiä alkaneeseen yhteistyöhön OECD kanssa.

Lisätietoa sopimuksesta ja yhteistyöstä Sodexon ja OECD:n välillä löytyy englanniksi Sodexo-konsernin sivuilta.