Lars Finér: Kilpailun avautuminen lisää yhteiskunnan avoimuutta ja tehokkuutta

13.8.2013

Yli puolet Sodexo-konsernin liikevaihdosta koostuu julkisen sektorin palveluista. Opetus- ja koulutusalan palvelut muodostavat 21 prosenttia koko liikevaihdosta. Sodexo tarjoaa palveluitaan lähes 6 000 oppilaitoksessa, joissa työskentelee lähes neljäsosa konsernin 420 000 työntekijästä. Suomessa Sodexo työllistää noin 2 000 ihmistä ja tarjoaa yli 350 toimipisteessä kokonaisvaltaisia ravintola-, aula-, siivous-, kiinteistö- ja toimitilajohtamisen palveluita sekä kokous- ja tapahtumapalveluita yksityiselle ja julkiselle sektorille. Julkisella puolella palvelutarjonta keskittyy suurimmaksi osaksi korkeakouluihin. Suomessa palveluita tuotetaan 14 korkeakoulun lähes 40 ravintolassa. Korkeakoulusektorin lisäksi Sodexo toimii muun muassa vanhusten- ja sairaanhoidon yksiköissä, yksityisissä ja julkisissa kouluissa sekä päiväkodeissa.

– Olemme ylpeästi monikansallisen konsernin suomalainen tytäryhtiö. Monikansallisuuden ansiosta näemme, miten maailma kehittyy esimerkiksi ruoka- ja kuluttajatrendien osalta. Tuomme maailmalta hyviä käytäntöjä ja kilpailukykyä itsellemme ja asiakkaillemme, Sodexo Suomen toimitusjohtaja ja pohjoismaiden organisaation johtoryhmän jäsen Lars Finér sanoo.

Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry:n uusimmassa Vitriini –lehdessä nro 5/2013 Finer avaa keskustelua julkisesta kilpailutuksesta ja peräänkuuluttaa ammattimaisempaa kilpailutusta Jussi Rasimuksen haastattelemana.

– Kuntasektorilla kilpailu ei ole vielä avautunut toivotulla tavalla, ja kunnat nojaavat omaan palvelutuotantoonsa. Ulkoistamisprosessin tavoitteena on, että vapailla markkinoilla toimivat kuntien liikelaitokset eivät estäisi toimivaa kilpailua. Kuntien liikelaitosten yhtiöittäminen on tärkeää varsinkin loppukuluttajan kannalta. Meillä on liiketaloudellisesti korkea motiivi tehdä niin loistavaa laatua kuin kilpailuttaja päätöksenteko- ja pisteytysprosessissaan mahdollistaa, hän toteaa heti alkuun.

Yhtiöittäminen voi poistaa kilpailuvääristymän

Julkinen sektori avautunee vapaalle kilpailulle kuntalain muutoksen yhteydessä, jolloin vapailla markkinoilla toimivien kuntien liikelaitosten on muututtava osakeyhtiöiksi. Lain on tarkoitus astua voimaan ensi syksynä. Epävarmuustekijänä on kuitenkin hallituksen esitys kirjata kuntaliikelaitosten yhtiöittämispakkoa säätelevään lakiin useita poikkeuksia. Tällöin yhtiöittämisiä käsiteltäisiin tapauskohtaisesti, ja liikelaitoksia voitaisiin edelleen suojata erityislainsäädännöllä. Lars Finérin mielestä toteuttamistapa tulee ratkaisemaan lainmuutoksen tehon.

– Liikelaitosten yhtiöittäminen on tärkeää varsinkin loppukuluttajan parasta ajatellen. Jos julkisessa kilpailutuksessa keskitytään laadun sijasta hintaan, lopputulos ei ole paras mahdollinen loppukäyttäjän kannalta. Sodexoa kiinnostaa ennen kaikkea loppukuluttajan tyytyväisyys. Tutkimme asiaa vuosittain ja tiedämme, mitkä tekijät sitä ohjaavat. Liikelaitokset heikentävät kilpailua markkinoilla toimintamuotonsa takia. Kuntien liikelaitokset ovat konkurssisuojattuja, kuntien veroeuroin tukemia, ja ne maksavat yksityisiä yrityksiä vähemmän veroja. Näistä syistä liikelaitosten hinnoittelu ei ole aina markkinahinnan mukaista. Silloin palvelun laatu syntyy väärillä elementeillä eikä vapaasta kilpailusta, hän sanoo.

– Normaali markkinamekaniikka ei toimi, koska liikelaitoksilla ei ole konkurssiuhkaa. Lyhyen ja pitkän aikavälin kannattavuusvaatimustakaan ei ole, eikä liikelaitosten tarvitse tehdä edes voittoa. Normaali kannattavuus on täysin oikeutettu vaatimus liiketoimintaympäristössä. Vain se tuo kaikki toimijat samalle viivalle. Kirjat ja tulos julkisiksi, ja tavoitteellisuus esille, Finér linjaa.

Ammattimaisuutta kilpailutukseen

Hankintalaki on aiheuttanut parran pärinää useiden palveluntarjoajien taholta. Lars Finérin mielestä laki on sinänsä hyvä, sillä oikein toteutettuina julkisen kilpailutuksen säännöt edistävät laatua ja kilpailua. Henkilöstöruokailu on matalamarginaaliala, jossa yksityisiä palveluntarjoajia ohjaa raaka-aineiden hinta.

– Liian usein nähdään julkisen sektorin kilpailutuksia, joissa jopa sata prosenttia tarjousten pisteytyksestä perustuu hintaan.  Julkisen kilpailutuksen vertailukriteerit ovat usein epäselviä. Kehitettävää riittää varsinkin laatukriteerien osalta: miten laatu määritellään, ja miten sitä verrataan tarjoajien välillä?

– On erittäin tärkeää, että laatuvertailu ja pisteytys pystytään tekemään ja perustelemaan objektiivisesti. Esimerkiksi kKorkeakouluopiskelijoiden ateriatuelle varattu määräraha on reilut 30 miljoonaa euroa vuodessa. Kenelle sitä ohjataan, ja millä tavalla?

Lisätietoa:

Koko artikkeli löytyy MaRan sivuilta Vitriini-lehden uusimmasta numerosta: http://www.mara.fi/vitriini-2/