Sodexon jätteetön viikko herättelee ympäristötekoihin

15.10.2013

Sodexo toteuttaa vastuullisuutta maailmanlaajuisen yhteiskuntavastuuohjelmansa "Better Tomorrow Plan" mukaisesti. Sen lähtökohtana on taata parempi huominen asiakkaillemme sekä niille yrityksille ja yhteisöille, joissa toimimme – jo tänään. WasteLessWeek eli jätteetön viikko on Sodexon kampanja jätteen ja ympäristörasituksen määrän pienentämisen puolesta. Sitä vietetään aina lokakuussa kaikissa 80 maassa, joissa Sodexo toimii.

– Jätteettömän viikon tarkoitus on lisätä tietoisuutta siitä, kuinka Sodexon tapa toimia ja ammattimainen jätteiden käsittely parantaa elämän laatua ja kuinka meillä kaikilla on osamme luonnonvarojen paremmasta käytöstä. Tästä syystä olemme valinneet tämän vuoden keskeiseksi teemaksi "vähemmän on enemmän", kertoo Sodexo Group:n kestävän kehityksen johtaja Neil Barret.

Sodexo kiinnittää huomiota erityisesti biojätteen ja muun jätteen määrän vähentämiseen ja kantaa vastuunsa ympäristön kuormituksesta.

– Kehitämme ympäristöasioita yhdessä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa, sillä tavoitteemme on tuottaa palveluja energiaa ja vettä säästäen. Vastuullisena yrityksenä haluamme antaa myös asiakkaillemme vinkkejä ekotekojen toteuttamiseen, sanoo Sodexo Oy:n laatu- ja ympäristöpäällikkö Tiina Piilo.

Sodexon jätteetöntä viikkoa vietetään 14.-18.10.2013. Tule mukaan!

Veden käytön vähentäminen
Meistä jokainen tarvitsee päivittäin puhdasta vettä. Maailman vesivaroista vain 1 % on juotavaa. Maailman väestöstä 40 % kärsii veden puutteesta.
Pienetkin teot ratkaisevat: korjataan vuotavat hanat kotona ja työpaikalla sekä käytetään vettä vain tarpeeseen.

Energian käytön vähentäminen
Toimistorakennusten sähkönkulutuksesta noin neljännes kuluu valaistukseen ja toinen neljännes ilmanvaihtoon ja jäähdytykseen.
Pienetkin teot ratkaisevat: sammutetaan valot ja säädetään sisälämpötila riittävän alhaiseksi.

Paperin kulutuksen pienentäminen
Pienentämällä paperinkulutusta säästämme metsiä. Kierrättämällä säästämme niitä vielä enemmän. Kierrätyspaperia käyttämällä säästyy vuodessa puuta lähes 1,6 milj. m³.
Pienetkin teot ratkaisevat: vähennetään paperin kulutusta ja lajitellaan käytetty paperi oikein.

Jätteiden synnyn ehkäiseminen ja lajittelu
Syntyvästä jätteestä voidaan nykyteknologialla käyttää uudelleen vähintään 70%.
Pienetkin teot ratkaisevat: lajittelemalla jätejakeet oikein edesautamme materiaalien uusiokäyttöä.

Ruokajätteen synnyn ehkäiseminen
Maailman ruoantuotanto on jakautunut epätasaisesti. Miljardi ihmistä käy joka päivä nukkumaan nälkäisenä. Ruokatuotanto myös kuluttaa voimavaroja ja ympäristöä eri lailla alueesta riippuen.
Pienetkin teot ratkaisevat: valitsemalla juuri sen määrän ruokaa mitä syöt, teet ympäristöteon.

Lisätietoa:
Tia Härkönen
viestintä- ja markkinointipäällikkö
tia.harkonen@sodexo.com
p. 050 433 5032