Yhteiskuntavastuuraporttimme vuodelta 2013 on ilmestynyt

10.3.2014
Sodexon Better Tomorrow Plan (BTP) -yhteiskuntavastuun ohjelma on ollut käytössä kaikissa Sodexo-maissa vuodesta 2009. Se pitää sisällään niin ympäristöön, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien yksityiskohtien lisäksi myös sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden.
 
Vuoden 2013 yhteiskuntavastuun raportissa avaamme toimintaamme juuri BTP-ohjelman kautta. Kerromme toimista, joilla toteutamme omaa kestävän kehityksen matkaamme.
 
Me olemme – we are: mitä ovat arvomme ja eettiset periaatteemme.
 
Me teemme – we do: millaisia ovat sitoumuksemme työnantajana, mitä teemme ravitsemuksen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, kuinka toimimme yhteiskunnan hyväksi sekä miten huomioimme ympäristön.
 
Me toimimme – we engage: kuinka toteutamme yhteistyötä tavarantoimittajiemme kanssa sekä millaisilla kampajoilla herättelemme niin asiakkaitamme kuin yhteistyökumppaneitammekin paremman elämänlaadun hyväksi.

Ympäristöasiat puhuttavat aina

Sodexo toteuttaa kerran vuodessa maailmanlaajuisen tutkimuksen, jossa selvitetään toimipaikkojemme ympäristötietoisuuden tasoa. Vuoden 2013 Suomen tutkimukseen osallistui 99 % toimipaikoistamme. Maailmanlaajuinen osallistumisaste oli 70 %.
 
 Tietoisuus ja halu suojella ympäristöä ovat Suomessa korkealla tasolla. Tutkimuksen kysymykset kohdistuvat toimenpiteisiin, jotka koskevat energian ja veden käyttöä, biojätteen sekä muiden jätteiden käsittelyä ja hyötykäyttöä. Vuodesta 2011 lähes kaikissa näissä osiossa on nousujohteinen kehityssuunta niin ymmärryksen kuin toiminnan aktiivisuuden ja mittaamisen näkökulmasta, toteaa Sodexo Oy:n laatu- ja ympäristöpäällikkö Tiina Piilo.

Vastuullisuus toimijana tukeutuu hyvään yhteistyöhön

Vastuullisena toimijana Sodexo huolehtii siitä, että yhteistyö tavaran- ja palveluiden toimittajien sekä muiden yhteistyökumppanien kanssa tukee Better Tomorrow Plan -ohjelmaa. Yhteistyötä säätelevät vahvasti eettiset ohjeet ”Code of Conduct” sekä tuotteiden ja toiminnan laatusitoumus ”Code of Practice”. Ne ovat osana kaikkia sopimuksiamme.
 
 On ollut myös hienoa seurata, kuinka innokkaasti toimipaikkamme ovat osallistuneet yhdessä niin asiakkaidemme kuin yhteistyötahojen kanssa toteutettuihin kampanjoihin. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi viime keväänä Unicefin Jano-viikot, syksyllä Nenäpäivä ja Maito ja Terveys ry:n ”Miehen maito” -hanke sekä marraskuussa erityinen käytettyjen lelujen ja kirjojen lahjakeräyksemme Mannerheimin lastensuojeluliitolle. Siinä yhdistyivät niin ekologinen kierrätysteko kuin iloinen mukanaolo hyvän asian puolesta.  Vastuullisuus ja toisista välittäminen oli lähes käsin kosketeltavaa, Tiina Piilo sanoo tyytyväisenä.
 
 
Lisätietoa:
Tiina Piilo
laatu- ja ympäristöpäällikkö
p. 050 592 4794