Sodexo on sitoutunut kotimaisiin liharaaka-aineisiin

11.4.2014
Sodexo kehittää toimintaansa yhteiskuntavastuuohjelmansa ”Better Tomorrow Planin” mukaisesti. Sen sitoumuksissa otetaan kantaa muun muassa paikallisten tuotteiden käytön edistämiseen ja ympäristönsuojelun kehittämiseen. Merkittävässä asemassa ovat myös ruoan laatu, turvallisuus ja jäljitettävyys, jotka ovat myös tärkeimmät ostamisen kriteerit. 
 
YLE:n Kuningaskuluttaja-ohjelmassa (10.4.2014) selvitettiin, mistä ketjuravintoloiden liha on peräisin. Henkilöstöravintolatoimijoista ohjelmaa varten oli haastateltu Sodexoa ja Amicaa. Kysymyksissä käytiin läpi niin tuoreen lihan, valmiiksi kypsennetyn lihan ja pakastelihan osuuksia sekä mistä lihat ovat peräisin. Ohjelmassa nostettiin esiin lähinnä pakastelihaan liittyviä yksityiskohtia.
 
Sodexolla pakastelihan käyttö on varsin marginaalista, sillä kypsää ja tuoretta lihaa käytetään 93 %. Siksi tuomme esiin myös vastauksemme koskien tuoretta ja kypsennettyä lihaa. 
 
Mikä vaikuttaa siihen tilataanko liha ulkomailta vai kotimaasta? 
 
Sodexo käyttää pääosin kotimaisia lihataloja ja kotimaisia tuotteita. Tuoreen broilerinlihan kotimaisuusaste on 99.55 %. Porsaanlihan kotimaisuusaste tuoreessa lihassa on 71.76 %, loppuosa vajaa 30 % tulee Saksasta. Naudanlihassa kotimaisuusaste on 85 % ja jäljelle jäävä 15 % tulee Ruotsista, Puolasta ja Saksasta.
 
– Kotimaisen naudan- ja porsaanlihan saatavuus ei riitä kattamaan Suomen kysyntää kaikissa tuotteissa, joten joudumme täydentämään valikoimaamme ulkomaisella lihalla. Sodexo kilpailuttaa käyttämänsä raaka-aineet ja toimittajat. Kilpailutuksia tehdään kolmella eri laajuudella: Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa, kertoo laatu- ja ympäristöpäällikkö Tiina Piilo.
 
Peruskriteeriensä lisäksi Sodexo edellyttää toimittajiltaan sitoutumista konsernin eettisiin toimintaohjeisiin (Code of Conduct), laatusitoumukseen ruoan turvallisuuden varmistamiseksi (Code of Practice), konsernin kestävästi tuotetun ja kalastetun kalan ja äyriäisten ohjeistukseen sekä eläinten hyvinvointiohjeistukseen. Nämä sitoumukset myös sisältyvät kaikkiin tavarantoimittajiemme kanssa tehtäviin ostosopimuksiin.
 
– Otamme huomioon tuotteita valitessamme useita asioita, eivätkä lihatuotteet poikkea tästä. Tavoitteemme on varmistaa, että valintamme tuottaa maukkaan, turvallisen, laadukkaan ja terveellisen tasapainoisen lopputuloksen asiakkaan lautaselle, Piilo korostaa.
 
Onko eroa mihin käytetään tuoretta, pakastettua tai kypsennettyä lihaa?
 
Sodexon käyttämät tuotteet valitaan tuotetestausten perusteella.
 
–  Valitsemme soveltuvuudeltaan parhaan tuotteen tarjottaviin ruokalajeihin, huomioiden samalla raaka-aineen laadun, turvallisuuden ja jäljitettävyyden. Tavoitteemme on valita raaka-aineita, jotka soveltuvat moneen ruokaan huomioiden eri asiakaskohderyhmiemme erilaiset vaatimukset, laatu- ja ympäristöpäällikkö toteaa.

Tuoreliha:

Olemme siirtymässä yhä enemmän takaisin tuoreen lihan käyttöön. Lisäksi ruokaa tehdään alusta lähtien itse, käsityö saa näkyä.

Pakasteliha:
 
Pakastelihaa käytämme rinnakkain kypsän lihan kanssa. Sen etuja ovat varma saatavuus, tuotteen tasalaatuisuus ja pidemmällä aikavälillä myös hinta.

Kypsennetty liha:

Valmiiksi kypsennettyä lihaa käytetään ruoissa, joissa sitä on perusteltua käyttää. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun tarvitaan pitkää kypsennysaikaa tai haudutusta. Kypsää lihaan käyttämällä taataan tuotteen tasalaatuisuus ja myös minimoidaan hävikkiä. Lisäksi lihan kypsennysmenetelmä takaa, että tuote on säilyttänyt mehukkuutensa ja mureuden. 
 
Tarkemmin tietoa Sodexon yhteiskuntavastuuohjelmasta löytyy osoitteesta http://www.sodexo.fi/yhteiskuntavastuu
 
 
Lisätietoja:
Tiina Piilo
laatu- ja ympäristöpäällikkö
p. 050 592 4794