Koululaisten ja opiskelijoiden tyytyväisyys ruokailuun parantunut

22.4.2014

Sodexo toteutti päiväkodeissa, kouluissa ja opiskelijaravintoloissa asiakastyytyväisyyskyselyn tammi - helmikuussa 2014. Kaiken kaikkiaan saimme 7031 vastausta.

Hieman useampi kuin kolme neljästä asiakkaastamme sanoo olevansa tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen ravintolansa toimintaan tai ruokailuun koulussa kaiken kaikkiaan. Tyytyväisimpiä ovat päiväkoti-ikäiset ja seuraavaksi tyytyväisimpiä ovat opiskelijatoimipaikkojen opiskelijat ja henkilökunta. Tyytyväisyys ravintolaan parantui opiskelijoiden, yläkoululaisten ja päiväkotien keskuudessa. Sen sijaan alakoululaiset olivat tänä vuonna hieman aiempaa kriittisempiä.

Kaikissa kohderyhmissä alakoulua lukuun ottamatta tyytyväisyys ruoan makuun ja ruokalistan vaihtelevuuteen on parantunut verrattuna edelliseen vuoteen. Opiskelijatoimipaikoissa ja yläkouluissa myös lisäkesalaatti ja -raaste arvioitiin tänä vuonna aiempaa myönteisemmin. Yläkouluissa ja päiväkodeissa lisäksi ruuan laadun koettiin parantuneen.

Sodexo-tasolla tärkeimmät vahvuudet opetusalalla ovat ruokien esillelaitto, terveellisten vaihtoehtojen saatavuus ja henkilökunnan ystävällisyys. Huomiota kiinnitämme ruoan entistä parempaan makuun ja laatuun.

Tulokset on analysoitu tarkkaan paitsi toimipaikkakohtaisesti myös Sodexo-tasolla, niin liiketoiminnan kuin palveluiden kehityksen tiimeissä. Hyödynnämme tuloksia ruokalistojen suunnittelussa sekä päivittäisessä ravintolan toiminnassa.

- Opiskelijaravintoloiden ruokalistasuunnittelussa olemme erityisesti kiinnittäneet huomiota ruoan terveellisyyteen ja maukkauteen, kertoo ruokatuotteen konseptipäällikkö Terhi Aho. Lisäksi käytämme sesongin mukaisia raaka-aineita.

Lisätietoja:

Riina Loikkanen
tutkimuspäällikkö
p. 050 361 8952
riina.loikkanen@sodexo.com