Sodexo vaalii monimuotoisuutta

19.5.2014

Sodexo on liittynyt tänä keväänä jäseneksi Suomen monimuotoisuusverkosto FIBSiin. Verkoston jäsenenä Sodexo allekirjoitti myös sitoumuksen, jonka myötä se panostaa kehittämään johtamistaan ja palvelukäytäntöjään yhä enemmän monimuotoisuusperiaatteet huomioiden.
 

Sodexolle monimuotoisuus on ollut tärkeää jo vuosia. Koko konsernin henkilöstöjohtamista ohjaa nykyisen toimitusjohtajan Michel Landelin lanseeraama Sodexon oma monimuotoisuusohjelma, jossa jokainen ihminen on tasa-arvoinen ikään, sukupuoleen tai etniseen taustaan katsomatta. Myös Sodexon Better Tomorrow Plan -vastuullisuusohjelmassa aihe huomioidaan ”Sodexo työnantajana” -osiossa.

– Monimuotoisuus auttaa Sodexoa ymmärtämään paremmin erilaisten asiakkaiden tarpeita ja tuottamaan niihin parhaiten sopivia palveluja. Sodexo huomioi monimuotoisuuden laajalti esimerkiksi jo rekrytointoinneissa, joissa periaatteena on palkata tasavertaisen osaamisen omaavista hakijoista se, joka lisää tiimin monimuotoisuutta, kertoo Sodexon henkilöstöjohtaja Inkeri Puputti.
 
Organisaatioiden näkökulmasta katsottuna myös henkilöstön koulutus, kokemus, kyvyt, taidot, työnteon tavat, kulutustottumukset, arvot ja elämäntyyli voivat tarjota monenlaista osaamista, näkemystä, uudenlaista työn tekemisen mallia ja ideoita, joita työnantajat sekä tuotteiden tai palvelujen tarjoajat voivat hyödyntää liiketoiminnassaan.
 
– Allekirjoittamamme sitoumuksen tarkoituksena on nostaa monimuotoisuuden johtaminen entistä enemmän yhdeksi toimintamme kehittämisen lähtökohdaksi. Näin vahvistamme vastuullisuuttamme työnantajana omalle henkilöstöllemme sekä toimijana ulkoisten sidosryhmien keskuudessa. 

Naisten asema ja kielitaito puhututtavat

Maailmalla sukupuolten tasa-arvo on iso kysymys ja naiset ovat monissa maissa aliedustettuina johtoportaassa. Globaalina toimijana Sodexo kiinnittää asiaan erityistä huomiota ja pyrkii vahvistamaan naisten asemaa johtajina ja esimiehinä. Esimerkiksi jos kaksi yhtä pätevää työntekijää hakee samaa työpaikkaa, naista suositaan, jos naiset ovat vähemmistönä kyseisissä tehtävissä. 

– Suomi on 80 maassa toimivassa Sodexossa erikoistapaus, sillä meillä miehet ovat johdossa aliedustettuna. Sodexo Oy:ssä 70 prosenttia esimiehistä on naisia. Meidän pitäisi puolestamme löytää miehiä, jotta olisimme tarpeeksi monimuotoisia, Inkeri Puputti huomauttaa.
 
Toinen monimuotoisuuteen yhdistetty kysymys on kielitaito.
 
– Sodexolla on paljon ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä. Meillä suomen kielen taito ei ole kuitenkaan ehdoton vaatimus työpaikan saamiselle. Se riippuu työtehtävästä. On kuitenkin oltava joku yhteinen kieli, jolla voidaan kommunikoida, mutta esimerkiksi siivoustehtävissä suomen kielen taito ei ole vaatimuksena. Kassatyöntekijöiltä kielitaito vaaditaan, koska työtehtävässä kommunikoidaan asiakkaan kanssa.
 
Sodexon monimuotoisuusohjelmasta (Diversity & Inclusion) sekä naisten asemasta löytyy tarkempaa tietoa konsernin sivuilla: http://www.sodexo.com/en/corporate-responsibility/diversity-inclusion/priorities/women.aspx
Tietoa monimuotoisuusverkosto FIBSistä löytyy osoitteessa: www.fibsry.fi
 
Lisätietoa:
Inkeri Puputti
henkilöstöjohtaja
p. 050 3857495