Sodexolle Maailman ympäristöpäivä on joka päivä

2.6.2014
YK:n organisoima Maailman ympäristöpäivä (5.6) kannustaa ihmisiä toimimaan ympäristön hyväksi. Myös Sodexo on ottanut päivän omakseen ja toimii omalta osaltaan kestävää kehitystä tukien – vuoden kaikkina päivinä.
 
Sodexon Better Tomorrow Plan -vastuullisuusohjelmaan sisältyy vahvasti tuki ympäristön kestävän kehityksen puolesta. Toimissa huomioidaan niin toimitusketjun kestävä hallinta kuten hankinnat ja logistiikka, energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten laitteiden ja tuotteiden käyttö, jätteiden määrän vähentäminen sekä hiili- ja vesijalanjäljen pienentäminen.
 
Ensimmäiseksi ympäristöasioissa ei ehkä tulisi mieleen ravitsemukseen, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät tekijät, mutta Sodexolla ne on sidottu vahvasti mukaan kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan.
 
– Sodexon tarjoamiin ruokapalveluihin liittyy monia tekijöitä, joilla tuemme hyvinvoivaa ympäristöä.  Vietimme jo toukokuun puolella ”Vastuullinen kala” -päiviä, joilla toimme esiin, että niin Sodexon kuin asiakkaidemme valinnoilla on suuri merkitys ympäristölle. Ensinnäkin olemme sitoutuneet tarjoamaan vain kestävällä tavalla pyydettyjä kalalajeja ja toimimme maailmanlaajuisesti yhteistyössä WWF:n kanssa.  Ravitsemuksellisesta näkökulmasta kala on myös monipuolinen ja terveellinen lounasvaihtoehto. Sitä tulisi syödä ravitsemussuositusten mukaisesti ainakin 2 kertaa viikossa. Lisäksi tuomalla esiin kalan syömisen ympäristöystävällisiä puolia, haluamme tukea asiakkaitamme valitsemaan herkullisen ja myös ekologisen vaihtoehdon lautaselleen, kertoo Sodexon laatu- ja ympäristöpäällikkö Tiina Piilo.

”WasteLESS Week” tulee jälleen lokakuussa

Sodexolla ympäristöasioissa tärkeän huomion saavat myös jätteet ja erityisesti niiden vähentäminen sekä kierrättäminen.
 
– Orgaanisen jätteen määrän vähentäminen on erityisesti sydäntä lähellämme. Biojätteen lajittelu ja hyötykäyttö on viety niin pitkälle kuin se vain on mahdollista. Suunnittelemme palvelutuotantomme siten, että ehkäisemme jätteen syntymistä. Toimimme niin, että syntyvän jätteen määrä pienenee ja kierrätys lisääntyy. Lisäksi koulutamme henkilökuntaamme lajittelussa, huomioimme tarkasti lainsäädännön vaatimukset ja pidämme säännöllisesti yllä asiakkaidemme ja ruokailijoiden tietoisuutta ympäristönäkökohdista esimerkiksi WasteLESS Week eli Jätteetön viikko -kampanjallamme aina lokakuussa, hän muistuttaa.
 
 
Maailman ympäristöpäivää on vietetty vuodesta 1972. YK:n organisoima ympäristöpäivä herättää huomaamaan muutoksia, joita ympäristössämme tapahtuu maailmanlaajuisesti. Erityisen suuria haasteita ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen ja kasvihuonepäästöt aiheuttavat kehitysmaissa. Myös arktisilla alueilla ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat merkittäviä. Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa paitsi kasvi- ja eläinkuntaan myös ihmisten toimeentulomahdollisuuksiin.
 
Lisätietoa:
Tiina Piilo
laatu- ja ympäristöpäällikkö
p. 050 592 4794