Sodexo uudisti opiskelijaravintoloidensa avauskonseptin

21.9.2015

Sodexo ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu eli JAMK ovat tehneet monipuolisesti yhteistyötä vuodesta 2014 lähtien. Tuorein esimerkki vastavuoroisesta kumppanuudesta on Sodexon  tilaama kehittämisprosessi, jossa käytettiin hyväksi JAMKin asiantuntijoiden osaamista.

Vuoden 2015 alussa JAMKin asiantuntijat Juha Tuulaniemi ja Tommi Häyrynen käynnistivät yhdessä Sodexon kanssa hankkeen, joka huipentui uuden ravintolan avaamiseen Tampereen Teknillisessä korkeakoulussa eli TTY:ssä. Hankkeen tavoitteena oli kehittää Sodexon korkeakouluravintoloiden avausprosessia hyödyntämällä yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun menetelmiä.

Uudelleenmuotoiluprosessiksi kutsuttu hanke starttasi Tuulaniemen ja Häyrysen johtamalla taustatutkimuksella, jossa kartoitettiin Sodexon nykytilanne ja muutostarpeet.

– Taustatutkimus aloitettiin tutustumalla saatavilla oleviin Sodexon materiaaleihin. Keskustelimme myös Sodexon liiketoimintajohtaja Sari Van de Coeveringin, education eli koulutussegmentin aluepäälliköiden, konseptipäällikkö Pirita Pohjanteen sekä toimipaikan aluevastaava Anu Oksasen ja Sodexon HR-asiantuntijoiden kanssa. Näiden keskusteluiden, sekä saamamme materiaalin perusteella loimme olettamukset uuden ravintolan avausprosessin haasteista, kertoo JAMKin muotoiluasiantuntija Juha Tuulaniemi.

– Tutkimusvaiheen jälkeen käsittelimme esiin nousseita haasteita ja kehittämiskohteita yhteiskehittämistyöpajassa yhdessä Van de Coeveringin, myyntijohtaja Elina Yrjänheikin sekä aluepäälliköiden kanssa. Työpajan pohjalta määriteltiin kehittämisprojektin todelliset haasteet ja tavoitteet, Tuulaniemi täydentää.

Tavoitteena toteutunut asiakaslupaus

Taustatutkimuksen pohjalta keskeiseksi tavoitteeksi nousivat Sodexon asiakaslupausten toteutuminen. Toimenpiteitä asiakaslupausten toteuttamiseksi työstettiin eteenpäin yhteiskehittämistyöpajoissa, joihin osallistuivat Sodexolta TTY:n esimiesten lisäksi myös henkilökuntaa.

– TTY on opiskelijaravintola, jossa asiakasvolyymit ovat suuret ja jonoja syntyy väkisin. Voimme kuitenkin tehdä jonottamisesta mukavampaa kertomalla ystävällisesti, mistä jonotustilanne johtuu, ja kauanko sen arvellaan kestävän. Asiakaslupauksia voi toteuttaa aivan tällaisilla arkisilla teoilla, Pohjanne kertoo.

Sodexon asiakaslupaukset perustuvat asiakasyhteistyössä saatuun palautteeseen, syvempään asiakasymmärrykseen sekä Sodexon yleisiin palvelumalleihin ja -konsepteihin.

– Opiskelijat kaipaavat lounasravintolalta monipuolista valikoimaa. Hyvällä etukäteissuunnittelulla, työn organisoinnilla ja asiakaspolun miettimisellä etukäteen tämäkin onnistuu, vaikka volyymit olisivatkin suuret. Työn sujuvuuden kannalta on tärkeää, että kaikki henkilökunnan osapuolet tuntevat roolinsa ja ovat päivittäisten tehtäviensä tasalla. Tämä varmistetaan viikoittaisilla palavereilla ja kokoontumalla joka aamu aamukahveille, joiden aikana käydään läpi alkavan päivän tehtävät, Pohjanne toteaa.