Quality of Life -seminaarissa keskusteltiin elämänlaadun kuudesta ulottuvuudesta

5.11.2015

Sodexo järjesti viime viikolla Quality of Life -seminaarin, jossa pohdittiin muun muassa, miten työntekijöiden elämänlaatua voidaan kehittää työelämän murroksessa. Palkkauksen ja palkitsemisen lisäksi seminaarissa tunnistettiin useita muita elämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä, kuten tilat ja sosiaalinen vuorovaikutus.

Sodexon kansainvälistä Quality of Life -instituuttia johtava Thomas Jelley kertoi Hämeenkylän kartanossa, että Sodexo on tunnistanut tutkimustensa perusteella kuusi elämänlaadun ulottuvuutta.

– Yritykset voisivat merkittävästi kehittää työntekijöidensä hyvinvointia omaksumalla kokonaisvaltaisen näkemyksen kuudesta elämänlaatuun vaikuttavasta ulottuvuudesta. Ne ovat sosiaalinen vuorovaikutus, työskentelyn helppous ja tehokkuus, fyysinen ympäristö, henkilökohtainen kehittyminen, tunnustuksen antaminen sekä terveys ja hyvinvointi, Jelley sanoo.

Jelley herätteli puhujia työelämän muutokseen esittelemällä tutkimustuloksia, joiden mukaan 47 prosenttia työpaikoista on vaarassa hävitä digitaalisaation vuoksi. Muutos koskettaa arvioiden mukaan eniten keskituloisia.

– Digitalisaatio ja kilpailu ammattitaitoisista osaajista muuttavat työpaikkojen luonnetta. Työpaikoista on kehitettävä tiloja, jonne halutaan tulla ja joista saadaan energiaa. Tämä kehitys on jo nyt nähtävissä Piilaaksossa, jossa työntekijöille tarjotaan esimerkiksi Mindfulness-ohjelmia. Työelämän muuttuminen pitää ottaa huomioon työpaikkojen lisäksi myös kouluissa.

Lasten hyvinvointi puhutti seminaarissa

Seminaarissa vieraillut OECD:n apulaispääsihteeri Mari Kiviniemi esitteli OECD:n käyttämää hyvinvointimittaria, Better Life Indexia, jossa vertaillaan eri maita hyvinvoinnin näkökulmasta. Mittariin sisältyvät tulojen ja toimeentulon lisäksi asumisolot, terveys, koulutus, työelämä (työllisyys, työhyvinvointi, työn ja vapaa-ajan tasapaino), ympäristö, turvallisuus, sosiaaliset suhteet ja ajankäyttö, yhteis­kunnalliset tekijät (luottamus instituutioihin, osallistuminen, tasa-arvo) sekä subjektiivinen hyvinvointi.

– Suomi menestyy moniin muihin maihin verrattuna hyvin ja sijoittuu kärkipaikoille muun muassa koulutuksen ja osaamisen sekä ympäristön osalta. Terveydessä sekä tuloissa ja varallisuudessa sijoitumme mittariston keskivaiheille, Kiviniemi kertoo.

Seminaariin osallistujia puhuttivat jälkikäteen erityisesti Kiviniemen esittelemät tutkimustulokset suomalaislasten hyvinvoinnista. Vaikka Suomessa lapsilla on asiat aineellisesti hyvin, nuorten itsemurhamäärät kasvavat eivätkä kaikki tunne kuuluvansa kouluun.

– Suomessa pitäisi opettaa lapsia jo aivan pienestä pitäen tunnistamaan nykyistä paremmin tunteitaan ja puhumaan niistä. Esimerkiksi urheiluseuroissa tehdään hyvää työtä fyysisen valmennuksen kanssa, mutta kehitettävää olisi vielä henkisellä puolella, todettiin luento-osuuden jälkeen pienryhmässä, jossa käsiteltiin terveyttä ja hyvinvointia.

Seminaarin lähes 50-päinen osallistujajoukko ideoi pienryhmissä eri ulottuvuuksien perusteella keinoja elämänlaadun parantamiseen työpaikoilla. Pienryhmiä vetivät Thomas Jelleyn lisäksi tutkija Marja-Leena Rasanen Helsingin Yliopistosta, hyvinvointitoimituksen päätoimittaja Taina Risto Sanomalta, erikoistutkija Kaisa Kirves Työterveyslaitokselta CEO & Executive Vice President Pasi Mäenpää Elisa Videralta.

– Saimme esiin monia tosi hyviä vinkkejä, kuten että kannattaa tehdä vain muutoksia, joita voi kuvitella toteuttavansa lopun elämäänsä. Siis ”ei” ihmekuureille ja ”kyllä” uudelle elämäntavalle. Hyvä oivallus oli mielestäni myös, että vaikka kasvuun ei aina työpaikoilla pystytäkään, aina voi kehittää ja kehittyä, Sodexo Suomen toimitusjohtaja Bianca Brink sanoo.

Tutustu seminaarin pienryhmissä laadittuihin hyvinvointivinkkeihin.

Lisätietoa

Marja Mäenpää, vt. viestintä- ja markkinointipäällikkö, 040 521 5316, marja.maenpaa@sodexo.com