Sodexo on sitoutunut työturvallisuustyöhön

15.6.2016

Sodexolla työntekijöiden terveys ja turvallisuus on ykkösprioriteetti. Haluamme, että jokainen sodexolainen voi tehdä työnsä turvallisesti ja palata terveenä töihin. Turvallinen työyhteisö rakentuu yhteistyössä.

Sodexo rakentaa tavoitteellisesti vahvaa, johdonmukaista ja pysyvää turvallisuuskulttuuria. Tavoitteena on työturvallisuuskulttuuri, jossa työntekijät itse ovat motivoituneita miettimään työturvallisuutta, ei siksi, että johto määrää vaan siksi, että he haluavat pitää itse itsensä terveinä ja turvassa.

– Nolla tapaturmaa -tavoitteen saavuttamisessa ensimmäinen askel on uskoa, että on mahdollista tehdä töitä ilman tapaturmia, sanoo Sodexo Suomen työturvallisuuspäällikkö Seppo Vartiainen.

Työtapaturmista aiheutuu aineellisia vahinkoja ja kustannuksia, mutta ennen kaikkea inhimillisiä kärsimyksiä. Maailman parhaimpiin kuuluva työturvallisuus on tärkeässä roolissa, kun Sodexo varmistaa maineensa vastuullisena globaalina yrityksenä.

Työturvallisuus on arkipäivän tekoja

Sodexolla työturvallisuus on erityisesti arkipäivän tekoja. Jokaisen sisäisen palaverin alussa pidetään Turvatuokio, jossa käsitellään lyhyesti joku työturvallisuuteen liittyvä asia.

Kaikki sodexolaiset osallistuvat myös turvakävelyihin. Kuka tahansa työntekijä voi milloin tahansa tehdä turvakävelyn toimipaikassa. Kävelyn aikana hän havainnoi työympäristöä siitä näkökulmasta, mikä voisi aiheuttaa riskejä, esimerkiksi pahvilaatikko kulkuväylällä tai rikkonainen pistorasia. Havainnoinnin tukena hänellä on muistilista, jonne hän merkitsee tekemänsä havainnot.

Ylempi johto ja aluepäälliköt ovat velvoitettuja tekemään tietyn määrän turvakävelyjä vuodessa. Kävelyt raportoidaan turvallisuustiimille.

Kaikki tapaturmat, läheltä piti -tilanteet, turvallisuushavainnot ja ensiapua vaatineet tapaturmat myös tilastoidaan. Tilastojen perusteella Sodexo näkee, mitkä tapaturmat ovat yleisimpiä ja pystyy tämän pohjalta kohdistamaan toimenpiteitä oikein.

– Jos työtapaturmia sattuu, otamme niistä tehokkaasti oppia. Kaikki työtapaturmat ovat turhia ja ne voidaan estää, Vartiainen korostaa.

Have a Safe Day

Yksi osa suunnitelmallista työturvallisuuden parantamisohjelmaa on Have a Safe Day -kampanja, jonka merkiksi työntekijät käyttävät Have a Safe Day -rintamerkkiä.

– Have a Safe Day merkitsee, että jaamme yhteisen nolla tapaturmaa -asenteen, uskomme, että tapaturmat ovat ehkäistävissä, otamme henkilökohtaisesti vastuun turvallisuudesta ja opimme virheistämme, tiivistää Seppo Vartiainen.

Have a Safe Day -kampanja näkyy Sodexon työntekijöiden arjessa ympäri Suomen.