Työelämätrendit 2017: Yhteisölliset työtilat ja robotit tulevat

12.4.2017
Tulevaisuudessa työtä tehdään yhä enemmän vastuullisesti ja yhteisöllisissä sekä hyvinvointia lisäävissä työtiloissa, robottien avustamana. Näin ennakoi Sodexon Workplace Trends -raportti.
 
Maailman johtava elämänlaatua parantavien palvelujen tuottaja Sodexo julkaisee vuosittain keskeisiä työpaikkatrendejä analysoivan Workplace Trends -raportin. Sodexon Workplace Trends 2017 -raportissa on yhdistetty tutkimustuloksia, asiakkaiden mielipiteitä sekä johtavien toimitilayritysten ja henkilöstöhallinnon organisaatioiden näkemyksiä alasta ja tulevaisuudesta. Raportin on tuottanut Sodexon Yhdysvalloissa toimiva Innovations 2 Solution -tutkimusryhmä.

– Sodexolaiset palvelevat päivittäin 75 miljoonaa ihmistä, 32 000 toimipaikassa ja 80 maassa. Tuotamme vuosittain tämän raportin, koska meillä on maailman 19. suurimpana työnantajana kosketus työelämään ja haluamme tarjota asiakasyrityksillemme työkaluja ymmärtää työelämässä tapahtuvia muutoksia, kertoo Sodexon myyntijohtaja Elina Yrjänheikki.

Vuoden 2017 työpaikkatrendejä ovat:

1. Yhteisölliset työtilat (Cross-Workplaces)

Yritysten menestyminen on kiinni siitä, miten hyvin he pystyvät tuomaan markkinoille innovatiivisia tuotteita ja palveluita. Jos työntekijät tekevät töitä aina samoissa tiimeissä, ajattelu jähmettyy. Organisaatioiden on mietittävä, miten ne voivat muovata työympäristöjä siten, että ne mahdollistavat työntekijöiden liikkumisen yli keinotekoisten organisaatiorajojen.

– Luovia innovaatioita syntyy, kun eri tehtävissä olevia ihmisiä törmäytetään toisiinsa. Parhaat oivallukset saavat alkunsa, kun täysin erilaiset ihmiset kohtaavat luovassa tilassa ja ristipölyttävät ideoita. Tällaisten tilojen tarpeen mekin olemme huomanneet asiakkaidemme kanssa. Suunnittelemme yhä enemmän monitoimitiloja, joissa ihmiset voivat syödä, kokoustaa ja ideoida, toteaa Yrjänheikki.

2. Uuden sukupolven robotit

Robotit voivat tulevaisuudessa hoitaa vaaralliset ja rutiininomaiset työtehtävät. Toisaalta uuden ajan robotit ovat itsenäisiä ja moneen kykeneviä ja niiden yleistymiseen liittyy myös pelkoja.

– Ennen vaarassa olivat rutiinityöt, mutta tulevaisuudessa kenen tahansa työ saattaa olla uhattuna. Tähän liittyy myös keinoälyn kehittäminen, toteaa Anu Järvensivu, joka työskentelee Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen erikoistutkijana ja on perehtynyt nimenomaan työelämän tulevaisuuteen. Viisi vuotta sitten hän oli laatimassa työelämän kehittämisstrategiaa ja tulevaisuusselontekoa hallitukselle.

3. Itsensä brändääminen

Itsensä brändääminen ei ole tulevaisuudessa vain julkkisten ja hipstereiden asia, vaan me kaikki joudumme enemmän tai vähemmän miettimään, miten olemme läsnä sosiaalisen median kanavissa. Maailma kutistuu ja digitaalisesta läsnäolosta tulee entistä tärkeämpää.

Yhdysvalloissa rekrytoijista jo 87 prosenttia etsii työntekijöitä LinkedInistä, 43 prosenttia Facebookista ja 22 prosenttia Twitteristä.

– Tämä voi olla myös pelottava kehitys, sillä edelleen suuri osa vanhemmista ikäpolvista vierastaa aktiivista itsensä markkinoimista sosiaalisessa mediassa, sanoo Järvensivu.

Toisaalta myös yritykset haluavat hyötyä työntekijöidensä läsnäolosta sosiaalisessa mediassa ja tehdä heistä oman brändinsä lähettiläitä. Yritykseen liittyvät viestit jaetaan sosiaalisessa mediassa 24 kertaa useammin, jos postaaja on työntekijä kuin jos viestin jakaa yrityksen virallinen viestintäosasto.

4. Kestävän kehityksen agenda 2030

Yhdistyneiden kansakuntien 2030 Sustainable Development Goals (SDGs) haastaa organisaatiot tekemään vastuullisia valintoja. Kestävän kehityksen agenda asettaa yrityksille uudet tavoitteet ja mahdollisuuden tehdä entistä vastuullisempia valintoja. Liike-elämä on usein nähty osana ongelmaa, nyt sen pitäisi olla osa ratkaisua.

– Sodexon perustaja Pierre Bellon sanoi jo vuonna 1966 perustaessaan Sodexoa, että yrityksen tavoitteena on edistää taloudellista, sosiaalista ja ekologista kehitystä niissä yhteisöissä, joissa se toimii, Yrjänheikki kertoo.

– Jotkut yritykset kokevat vastuullisuuden Suomessakin kilpailutekijänä. Jos tulevaisuuden kuluttajat tekevät valintoja entistä tietoisemmin ja vastuullisemmin, trendi tulee vahvistumaan. Myös nuorten rekrytoinnissa vastuullisen yrityksen maineesta voi olla höytyä, Järvensivu toteaa.

5. Wellness 3.0.

Kun työelämän ja vapaa-ajan rajat hämärtyvät, työntekijät odottavat, että työpaikka ei aiheuta heille stressiä vaan päinvastoin, parantaa heidän elämänlaatuaan. Toistaiseksi monien yritysten hyvinvointiohjelmat ovat huonosti tunnettuja ja riittämättömiä. Wellness 3.0. ei huomioi pelkästään fyysistä jaksamista, vaan sosiaalisen, emotionaalisen ja taloudellisen puolen myös.

– On näkyvissä, että yhä useammat yritykset satsaavat entistä enemmän työntekijöiden hyvinvointiin. Sekä työtä että työtiloja muovataan elämänlaadun parantamisen näkökulmasta käsin, toteaa Yrjänheikki.

Lisätiedot
Marja Mäenpää, viestintäpäällikkö, Sodexo
Puh. 040 521 5316
marja.maenpaa@sodexo.com

Tietoja Sodexosta

Pierre Bellonin vuonna 1966 perustama Sodexo on maailman johtava elämänlaatua parantavien palvelujen tuottaja. Palvelumme kohentavat asiakkaidemme tehokkuutta niin yksilö- kuin organisaationkin tasolla. Sodexo toimii 80 maassa ja palvelee päivittäin yli 75 miljoonaa asiakasta. Tarjoamme ainutlaatuisen yhdistelmän asiakkaan tiloissa toteutettavia palveluja, etuus- ja palkitsemispalveluja sekä henkilökohtaisia palveluja ja kotipalveluja.

Sodexon palveluvalikoimassa on yli 100 erilaista palvelua. Laajan palveluvalikoimamme ja  50 vuoden kokemuksemme ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme kokonaisvaltaisia palveluratkaisuja, jotka kattavat muun muassa vastaanotto-, turva-, huolto- ja siivouspalvelut, ravintolapalvelut, -tilat ja -laitteistonhoidon, lounaskortti-, lahjakortti- ja liikennekorttipalvelut työntekijöille sekä kotiavustus- ja aulapalvelut.

Liiketoimintamme ja menestyksemme perustuvat yhtiömme riippumattomuuteen, kestävän kehityksen mukaiseen liiketoimintamalliimme ja kykyymme jatkuvasti kehittää henkilöstöämme. Huolehdimme yhtiömme 425 000 työntekijän sitouttamisesta kautta maailman.

Sodexo on Sodexo CAC 40 ja DJSI-indeksin jäsen.

Sodexo-konserni (31.8.2016)

Konsernin liikevaihto 20.2 miljardia euroa
425 000 työntekijää
Maailman 19. suurin työnantaja
Toimii 80 maassa
32 000 toimipaikkaa
Palvelee 75 miljoonaa asiakasta päivittäin
Pörssiarvo 16,6 miljardia euroa (11.1.2017)
Sodexo Pohjoismaissa
Sodexon liikevaihto Pohjoismaissa 800 miljoonaa
11 000 työntekijää