Sodexo ottaa askeleen kohti entistä vastuullisempaa yritystoimintaa uudistetulla Better Tomorrow 2025 -yhteiskuntavastuuohjelmallaan

25.9.2017

Maailman johtava elämänlaatua parantavien palveluiden tuottaja Sodexo ottaa askeleen kohti entistäkin vastuullisempaa yritystoimintaa ja lanseeraa uudistetun Better Tomorrow 2025 -yhteiskuntavastuuohjelman. Perustamisestaan v. 1966 lähtien vastuullisesti toimineen yrityksen uudistetussa yhteiskuntavastuuohjelmassa otetaan huomioon muuttuvan maailman haasteet. Sodexo sitoutuu vastuullisuusohjelmassaan yhdeksään eri osa-alueeseen, joihin yrityksen toiminnalla on vaikutusta. Tavoitteena on tarjota parempaa elämänlaatua kaikille.

Väestönkasvun, ilmastonmuutoksen sekä sosiaalisten rakenteiden muutoksen myötä on entistäkin tärkeämpää, että yritykset pyrkivät toiminnallaan vaikuttamaan maapallon kehitykseen positiivisesti. Luodakseen toiminnallaan todellista arvoa, suurten yritysten on toimittava koko maailman eduksi. Better Tomorrow 2025 -yhteiskuntavastuuohjelman taustalla on Sodexon 50-vuotinen taival vastuullisen yritystoiminnan edelläkävijänä sekä halu parantaa toimintamaidensa yhteisöjen ja ihmisten elämänlaatua.

– Sodexon toimintaa on johdettu yrityksen arvoihin pohjautuen aina yrityksen perustamisesta 1966 lähtien. Better Tomorrow 2025 on vastauksemme nykyajan haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja sosiaalisiin haasteisiin. Koko organisaatiollamme on kunnianhimoiset tavoitteet, ja jatkamme ylpeästi yrityksen perinnettä vastuullisen yritystoiminnan suunnannäyttäjänä, toteaa Michel Landel, kansainvälisen Sodexo-konsernin toimitusjohtaja.

Better Tomorrow 2025 -yhteiskuntavastuuohjelma koostuu yhdeksästä sitoumuksesta, joiden tavoitteena on vahvistaa vastuullisen toimimisen kulttuuria koko Sodexo-organisaatiossa. Nämä yhdeksän sitoumusta ovat täysin linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Jokaisen sitoumuksen perustana on tarkasti mitattavissa oleva tavoite, jonka ansiosta konserni voi jatkuvasti seurata sitoumusten toteutumista.

Better Tomorrow 2025 keskittyy erityisesti Sodexon liiketoiminnan kannalta kolmeen tärkeään asiaan:

Nälänhätä

Sodexo pyrkii vähentämään maailman nälänhätää niin omalla yritystoiminnallaan kuin tukemalla hyväntekeväisyyttä sekä kannustamalla työntekijöitä osallistumaan hyväntekeväisyyteen. Sodexo-konserni tarjoaa aliravitsemuksesta kärsiville neuvoja ja tukea sekä lahjoittaa ylijäämäruokaa. Lisäksi yhtiö rahoittaa viljelytoimintaa nälänhädästä kärsivissä maissa tukeakseen kyseisten maiden omavaraisuutta ruuantuotannossa. Sodexo tukee voittoa tavoittelematonta kansainvälistä Stop World Hunger -järjestöä, jonka yhtiön omat työntekijät perustivat 20 vuotta sitten.

Sukupuolten tasa-arvo

Maailman 19. suurimpana työnantajana Sodexolla on suuri vaikutusvalta sukupuolten tasa-arvoiseen kohteluun. 50 % yhtiön hallituksen jäsenistä on naisia, ja konsernin ylimmästä johdosta naisia on yli 30 %. Sodexo on myös perustanut neuvoa antavan Sodexo Women’s International Forum for talent (SWIFt) -lautakunnan, jonka tehtävänä on varmistaa tasa-arvon toteutuminen yhtiön kaikilla tasoilla.

Jätteiden vähentäminen

Sodexo on sitoutunut vähentämään tuottamaansa jätettä kaikissa palveluissaan. Vuonna 2011 yhtiö perusti kansainvälisen ”WasteWatch powered by LeanPath” -ohjelman, jonka tavoitteena on auttaa tunnistamaan, miten jätteet syntyvät sekä löytää keinoja jätteen vähentämiseen. Sodexo toimii yhteistyössä muiden yritysten sekä kansalaisjärjestöjen kanssa vähentääkseen ruokajätteen syntymistä. Vuonna 2015 Sodexo oli mukana perustamassa voittoa tavoittelematonta International Food Waste Coalition -järjestöä.

Better Tomorrow 2025 tarjoaa Sodexolle ja yhtiön yhteistyökumppaneille yhteisen tavoitteen pitkälle tulevaisuuteen. Se kannustaa yrityksen 425 000 työntekijää tarjoamaan palveluita, jotka tekevät 75 miljoonan kuluttajan jokaisesta päivästä paremman, turvallisemman ja terveellisemmän.

Tutustu Sodexon uudistettuun yhteiskuntavastuuohjelmaan (englanniksi)

Tietoja Sodexosta

Pierre Bellonin vuonna 1966 perustama Sodexo on maailman johtava elämänlaatua parantavien palvelujen tuottaja. Nämä palvelut kohentavat asiakkaidemme tehokkuutta niin yksilön kuin organisaationkin tasolla. Sodexo toimii yli 80 maassa ja palvelee päivittäin yli 75 miljoonaa asiakasta tarjoamalla ainutlaatuisen yhdistelmän asiakkaan tiloissa toteutettavia palveluja, etuus- ja palkitsemispalveluja sekä henkilökohtaisia ja kotipalveluja. Sodexon palveluvalikoimassa on yli 100 erilaista palvelua. Niiden sekä yli 50 vuoden kokemuksemme ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme kokonaisvaltaisia palveluratkaisuja, jotka kattavat muun muassa ravintola-, vastaanotto-, turva-, huolto- ja siivouspalvelut, kiinteistöjen ja laitteistonhoidon, lounaskortti-, lahjakortti- ja liikennekorttipalvelut henkilöstölle sekä kotiavustus- ja aulapalvelut. Sodexon menestys ja liiketoiminta perustuvat yhtiön itsenäisyyteen, kestävään liiketoimintamalliin ja kykyyn jatkuvasti kehittää ja sitouttaa yli 420 000 työntekijäänsä ympäri maailman. Sodexo on CAC 40 ja DJSI -indeksien jäsen

Konsernin tunnuslukuja (31.8.2016)

Konsernin liikevaihto 20,2 miljardia euroa
425 000 työntekijää
Maailman 19. suurin työnantaja
Toimii 80 maassa
Palvelee 75 miljoonaa asiakasta päivittäin
Pörssiarvo 17,3 miljardia euroa (12.4.2017)

Sodexo Pohjoismaissa

Liikevaihto Pohjoismaissa 800 miljoonaa euroa
11 000 työntekijää