Sodexo siirtyy vauhdilla vapaiden kanojen munien käyttöön

31.8.2017

Maailman johtava elämänlaatua parantavien palveluiden tuottaja Sodexo on edistynyt huomattavasti sitoumuksessaan käyttää maailmanlaajuisesti ainoastaan vapaiden kanojen munia (sekä kuorellisessa että nestemäisessä muodossa) vuoteen 2025 mennessä.

Sodexo toimii 80 maassa ja hankkii maailmanlaajuisesti noin 250 000 000 kuorellista munaa vuosittain.

– Tavoitteemme käyttää ainoastaan vapaiden kanojen munia on merkittävä sitoumus, jonka avulla voimme aidosti vaikuttaa eläinten hyvinvointiin maailmanlaajuisessa mittakaavassa. Otamme sitoumuksemme erittäin vakavasti ja voimme tyytyväisinä raportoida, että olemme edistyneet tavoitteessamme loistavasti jo vuoden sisällä projektin aloittamisesta, kertoo Sodexo-konsernin Neil Barrett, Sodexo Group SVP Corporate Responsibility.

– Tavoitteemme tehdä tiivistä yhteistyötä kumppaneidemme kanssa koko toimialan laajuisen muutoksen tukemiseksi ja edistämiseksi alkaa jo tuottaa tulosta. Hankintayksikkömme on ottanut käyttöön toimivia pitkän aikavälin käytäntöjä toimittajiemme kanssa, joten he voivat puolestaan tehdä kestäviä investointeja, toteaa Sodexo-konsernin Michel Franceschi, Sodexo Group SVP Supply Management.

Tilivuoden 2016 lähtötilanne oli, että 26 % Sodexon käyttämistä kuorellisista munista ja 10 % nestemäisistä munista olivat vapaiden kanojen munia, ja yritys on asettanut välitavoitteita saavuttaakseen 100 %:n kokonaistavoitteensa vuonna 2025. Asiaan erikoistuneiden kansalaisjärjestöjen Compassion in World Farmingin, Humane Society Internationalin ja The Humane Leaguen sekä toimittajiensa tuella Sodexo nostaa esille joukon kansainvälisiä toimenpiteitä:

  • Sodexo Suomi ja Tanska kuuluvat niiden maiden joukkoon, jotka ovat kokonaan siirtyneet vapaiden kanojen kuorikananmunien käyttöön jo ennen konsernin globaalia sitoumusta, ja kaikkien Sodexon Pohjoismaiden suunnitelmana on siirtyä vapaiden kanojen munien käyttöön vuoden 2019 tammikuuhun mennessä.
  • Ranskassa Sodexo on osallistunut aktiivisesti toimialalähtöisiin keskustelutilaisuuksiin toimittajien ja alan edustajien kanssa mitatakseen muutoksen aiheuttamia vaikutuksia toimitusketjun sisällä. Muna-ala on sittemmin ilmoittanut sitoutuneensa siirtymään 50-prosenttisesti vapaiden kanojen muniin vuoteen 2022 mennessä.
  • Pohjois-Amerikassa Sodexo on jo lähes täysin siirtynyt vapaiden kanojen kuorellisiin muniin, ja yhtiö on jo aloittanut siirtymisen myös vapailla kanoilla tuotettujen nestemäisten munien käyttöön. Vuoden 2017 heinäkuussa yrityksen Schools & Universities -segmentti aloitti siirtymän kohti vapailla kanoilla tuotettujen nestemäisten munien käyttöä. Vapaiden kanojen munien tarjonnan kasvaessa Sodexo tekee yhteistyötä asiakkaidensa ja toimittajiensa kanssa vapailla kanoilla tuotettujen nestemäisten munien käyttöönottamiseksi yhtiön kaikilla toimialueilla.
  • Singaporessa Sodexo on osa Humane Society International -järjestön vetämää työryhmää, jonka tavoitteena on edistää toimialan muutosta koko alueella. Vastaavanlaisia aloitteita on otettu käyttöön myös muilla alueilla, mm. Etelä-Afrikassa.

– Tuomalla kaikki toimijat saman pöydän ympärille voimme saavuttaa vuodelle 2025 asettamamme tavoitteen käyttää paikallisilta tuottajilta hankittuja vapaiden kanojen munia kaikissa maissa, joissa toimimme, tiivistää Michel Franceschi.

Lisätietoja Sodexosta ja yhtiön yritysvastuusta

Sodexo-konserni lanseerasi kesällä uudistetun yhteiskuntavastuuohjelmansa, jonka uusi nimi on Better Tomorrow 2025.

Edistyksemme vapaiden kanojen munien käyttämisessä on yksi osa globaalia palveluntarjoajan sitoumustamme harjoittaa vastuullista hankintaa ympäristön hyväksi.

Sodexon yhteiskuntavastuutoimet ovat saaneet tunnustusta jo useiden vuosien ajan:

  • Yritys on huomioitu luokkansa parhaana yhteiskunnallisen, ympäristö- ja taloudellisen vastuun toimijana Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseissä (DJSI) jo 12 peräkkäisen vuoden ajan, ja se on ollut Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksin (DJSI) maailman jäsen vuodesta 2005. Yritys on myös viimeiset kolme vuotta nimetty kuluttajapalvelujen toimialajohtajaksi (Industry Group Leader).
  • Viimeisen kahdeksan vuoden ajan Sodexo on arvioitu parhaiten menestyväksi yritykseksi taloudellisen, yhteiskunnallisen ja ympäristöön liittyvän suorituskyvyn luokassa tärkeässä RobecoSAMin kestävän kehityksen vuosikirjassa (Sustainability Yearbook) ja nimitetty toimialajohtajaksi (Industry Leader) vuonna 2017.