Sodexo paras 13. kerran Dow Jones Sustainability -arvioinnissa

29.9.2017

Sodexo, maailman johtava elämänlaatua parantavien palvelujen tarjoaja, on nimetty oman toimialansa parhaaksi yritykseksi Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä (DJSI) jo järjestyksessään kolmannentoista kerran. Sijoitus vahvistaa yrityksen johtajuutta ja sitoutumista yhteiskuntavastuuseensa maailmanlaajuisesti.

DJSI on johtava kansainvälinen kestävän kehityksen mittapuu ja suositus kestävästä sijoittamisesta. Indeksissä arvioidaan suorituskykyä kolmella pääaihealueella: taloudellisella, sosiaalisella ja ekologisella. Kestävän kehityksen indeksi on huomioinut Sodexon konkreettiset kestävän kehityksen sitoumukset, jotka ovat Better Tomorrow 2025 -yhteiskuntavastuuohjelmamme peruspilareita. Esimerkkejä:

  • Taloudellinen: Paikallisten yhteisöjen kehitys toimitustenhallinnan avulla. Vuonna 2013 perustettu Sodexon Partner Inclusion Program -ohjelma edistää toimittajien ja tukkurien monimuotoisuutta kaikissa niissä maissa, joissa Sodexo toimii. Tuemme aktiivisesti naisten ja vähemmistöjen edustajien omistamia yrityksiä ja pyrimme luomaan taloudellisesti kestäviä mahdollisuuksia näille yhteisöille ympäri maailmaa.
  • Sosiaalinen: Naisten voimaannuttaminen. Sodexo pyrkii nostamaan naisten osuuden ylemmissä johtotehtävissä 40 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Naisten voimaannuttaminen on Sodexolle kuitenkin omaa yritystä laajempi kysymys. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti uskomme, että sukupuolten tasa-arvo edistää nälänhädän lopettamista, ja sijoitamme naisia tukeviin ohjelmiin samalla kun tuemme Sodexon työntekijöiden nälänhädän poistamiseksi perustamaa voittoa tavoittelematonta Stop Hunger Worldwide -järjestöä.
  • Ekologinen: Ilmastonmuutos. Sodexo on sitoutunut vähentämään hiilipäästöjään 34 prosentilla vuoden 2011 aloitustasolta vuoteen 2025 mennessä. Asetimme tämän kunnianhimoisen tavoitteen yhdessä WWF:n kanssa, ja vähennämme hiilipäästöjämme progressiivisesti sekä asiakkaiden että Sodexon toimipisteissä sekä koko toimitusketjussamme.

Vuosittain toteutettava DJSI-arviointi pohjaa perusteelliseen analyysiin yli 3 900 pörssiin listautuneen yrityksen taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta toiminnasta, johon sisältyy muun muassa yrityshallinto, riskin- ja kriisienhallinta, ilmastostrategia, ympäristöasioiden käytännöt/hallintajärjestelmät, toimitusketjun standardit, työvoimakäytännöt ja filantrooppiset toiminnot.

Lisätietoa

Marja Mäenpää
viestintäpäällikkö, Sodexo Suomi
040 521 5316, marja.maenpaa@sodexo.com

Tietoja Sodexosta

Pierre Bellonin vuonna 1966 perustama Sodexo on maailman johtava elämänlaatua parantavien palvelujen tuottaja. Nämä palvelut kohentavat asiakkaidemme tehokkuutta niin yksilön kuin organisaationkin tasolla. Sodexo toimii yli 80 maassa ja palvelee päivittäin yli 75 miljoonaa asiakasta tarjoamalla ainutlaatuisen yhdistelmän asiakkaan tiloissa toteutettavia palveluja, etuus- ja palkitsemispalveluja sekä henkilökohtaisia ja kotipalveluja. Sodexon palveluvalikoimassa on yli 100 erilaista palvelua. Niiden sekä yli 50 vuoden kokemuksemme ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme kokonaisvaltaisia palveluratkaisuja, jotka kattavat muun muassa ravintola-, vastaanotto-, turva-, huolto- ja siivouspalvelut, kiinteistöjen ja laitteistonhoidon, lounaskortti-, lahjakortti- ja liikennekorttipalvelut henkilöstölle sekä kotiavustus- ja aulapalvelut. Sodexon menestys ja liiketoiminta perustuvat yhtiön itsenäisyyteen, kestävään liiketoimintamalliin ja kykyyn jatkuvasti kehittää ja sitouttaa yli 420 000 työntekijäänsä ympäri maailman. Sodexo on CAC 40 ja DJSI -indeksien jäsen

Konsernin tunnuslukuja (31.8.2016)

Konsernin liikevaihto 20,2 miljardia euroa
425 000 työntekijää
Maailman 19. suurin työnantaja
Toimii 80 maassa
Palvelee 75 miljoonaa asiakasta päivittäin
Pörssiarvo 17,3 miljardia euroa (12.4.2017)

Sodexo Pohjoismaissa

Liikevaihto Pohjoismaissa 800 miljoonaa euroa
11 000 työntekijää