Sodexo edistää monimuotoisuutta

10.10.2017

Sodexolla on maailmanlaajuinen tavoite, että 40 % sen johtajista olisi aina toista sukupuolta. Tätä tavoitetta tukemaan on luotu kansainvälinen, naisille suunnattu koulutusohjelma Swift, joka on lyhenne sanoista Sodexo Women’s International Forum for Talent.

Suomesta koulutukseen osallistuivat viime talven aikana Business Controller Pamela Roberts, District Manager Kirsi Koskinen ja Kaivomestarin Site Manager Päivi Louhivaara. Koulutus koostui kerran kuukaudessa pidetyistä webinaareista, joiden lisäksi osallistujat saivat runsaasti materiaalia, jota piti itsekseen opiskella. Kaikille nimettiin kollega toisesta Sodexo-maasta, jonka kanssa tehtiin erilaisia aihepiiriin liittyviä välitehtäviä.

Vuoden kestänyt koulutus huipentui syyskuun lopussa Oslossa pidettyyn WIN-konferenssiin. Ensimmäinen WIN järjestettiin jo vuonna 1998. Se on koonnut jo lähes 20 vuoden ajan yhteen naisjohtajia, yrittäjiä ja vaikuttajia elämän eri aloilta. Sodexon Swift-ohjelma on tehnyt yhteistyötä WINin kanssa vuodesta 2009 lähtien.

Konferenssissa oli mukana 600 osallistujaa 60 eri maasta. Sodexolaisia tästä joukosta oli 20. Suomalaisten lisäksi mukana oli Sodexon edustajia Ruotsista, Norjasta, Iso-Britanniasta ja Hollannista.

Monimuotoisuuden edistäminen on yksi Sodexo-konsernin maailman­laajuisista strategisista painopistealueista. Swift on yksi keino lisätä tasa-arvoa johtajatasolla. Suomessa tilanne on päinvastainen kuin monissa muissa Sodexo-maissa. Täällä suurin osa johtajista on jo naisia ja Suomen Sodexo pyrkiikin rekrytoimaan riittävästi miehiä.

– Konferenssissa huomasi, että naisjohtajuus on nyt todella nouseva trendi ja monilla yrityksillä oli sama tasa-arvotavoite kuin Sodexolla, Pamela Roberts toteaa.

– Suomessakin on vielä paljon tekemistä täydellisen tasa-arvon suhteen. Naiset joutuvat edelleen tekemään paljon enemmän kuin miehet päästäkseen samaan asemaan ja palkkauksessa on epätasa-arvoa, vaikka tilanne onkin kehittynyt parempaan suuntaan, Kirsi Koskinen sanoo.

Sodexo Suomi on allekirjoittanut yritysvastuuverkosto FIBSin monimuotoisuussitoumuksen. Maailmanlaajuisesti Sodexolla on viisi painopistettä monimuotoisuudessa: sukupuolten välinen tasapaino, kulttuuri ja alkuperä, sukupolvien erilaisuus, osatyö­kykyisyys ja seksuaalivähemmistöt.

– Konferenssissa puhuttiin paljon myös ympäristönsuojelusta ja kestävästä kehityksestä. Sodexon yhteiskuntavastuuohjelma Better Tomorrow 2025 -ohjelma on vahvasti kiinni ajassa ja arvoissa, jotka näyttäisivät nyt olevan megatrendi maailmalla ja erityisesti naisjohtajien sydäntä lähellä, Roberts toteaa.

– Konferenssissa oli puhujana myös Sodexo-konsernin toimitusjohtaja Michel Landel, joka nautti myös lounaan meidän kanssamme. Tämä osoittaa hyvin, miten sitoutunut Sodexo on naisten aseman parantamiseen, Pamela Roberts, Kirsi Koskinen ja Päivi Louhivaara kertovat.