Sodexo mukana Turkuun avattavassa tutkimusravintolassa

2.11.2017

Turun Kupittaan kampukselle rakentuu ainutlaatuinen lääketieteen opetus-, tutkimus- ja diagnostiikan uudiskohde, joka avautuu toukokuussa. Tiloihin sijoittuvat Turun yliopisto ja ammattikorkeakoulu, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kiinteistössä toimii myös uudenlainen elämyskeskus ja tutkimusravintola, jossa Sodexo toimii palveluntarjoajana.

– On hienoa, että Sodexo saa olla mukana kehittämässä modernia ja maailmankin mittakaavassa ainutlaatuista ruokaelämyskeskusta. Tulemme hyödyntämään tutkimustietoa ja tuloksia myös oman liiketoimintamme kehittämisessä, toteaa Sodexon koulusegmentin markkinointivastaava Pirita Pohjanne.

Elämyskeskus toimii tutkimusalustana muun muassa elintarvikeyrityksille myytäville tutkimuksille. Tutkimuksia operoi Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus. Tutkimukset voivat kattaa esimerkiksi rekrytoidun asiakasryhmän ruokailukäyttäytymisen tutkimista, ruokavalintoja sekä kokemuksia. Myös yrityksillä on mahdollisuus testata ravintolassa omia tuotteitaan.

Ruokailijoista kerätään tietoja erilaisilla teknologioilla. Esimerkiksi älylinjastoihin integroitujen vaakojen avulla saadaan tietoa ruokailijan valinnoista sekä annoksen sisältämistä energiaravintoaineista.  Myös lautaselta jäänyt hävikki pyritään analysoimaan teknologian avulla, jotta todellinen ravinnonsaanti voidaan mitata. Erillisessä ravintolatilassa taas mitataan aistiärsykkeiden, kuten valojen, värien, tuoksujen ja äänimaailman vaikutusta ruokailukokemukseen.

Sodexoa kiinnostaa erityisesti se, miten vaikutetaan terveellisempiin ruokavalintoihin ja hävikin vähentämiseen. Ravintolassa voidaan tutkia myös pidempiaikaisia muutoksia, kuten uusien ruokatrendien jalkautumista.

– Ruokaelämyskeskus tarjoaa oikean ympäristön, missä ihmiset käyvät päivittäin syömässä lounasta ja tekevät aitoja valintoja, toteaa mukana hankkeessa oleva kehityspäällikkö Mari Norrdal Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksesta.

– Kiinteistön moninainen asiakaskunta antaa todellakin loistavan mahdollisuuden tutkia aidossa ympäristössä eri asiakasprofiilien käyttäytymistä. Kävijäkunnassa yhdistyvät Sodexon eri liiketoimintayksikköjen asiakasryhmät, Pohjanne toteaa.

Rakennuttajana kiinteistössä on Suomen Yliopistokiinteistöt, jonka kanssa Sodexo on toiminut yhteistyössä jo muissakin yliopistokiinteistöissä. Ravintolaan odotetaan asiakkaita myös alueen oppilaitoksista ja työpaikoilta. Päivittäinen asiakasmäärä saattaa nousta 1 500 asiakkaaseen.  

Yrityksille ravintola tarjoaa tilaisuuden testata uusia ruokatuotteita, konsepteja ja palvelumalleja. Esimerkiksi teknologiayritykset voivat testata ruokaan ja terveyteen liittyviä sovelluksia. Testaus on yrityksille osin maksullista.

– Yritykset hyötyvät siitä, että testaus tapahtuu aidossa ympäristössä ja ravintolassa käy monenlaisia asiakasryhmiä. Ravintola tarjoaa tilaisuuden oppia asiakkaiden valinnoista ja käyttäytymisestä. Saamme esimerkiksi tietoa siitä, miten asiakasvirrat voidaan ohjata mahdollisimman sujuviksi. Odotamme myös, että pääsemme pilotoimaan uusia teknologioita, kuten älykassoja ja tehokkaita palautekanavia, Pohjanne toteaa.

Käytännössä testaajiksi voivat ilmoittautua kaikki halukkaat. Osallistujat saavat itseään koskevat tiedot käyttöönsä. Ruokailijoilta voidaan kysyä mobiilisovelluksen avulla esimerkiksi lyhyet kommentit ruuasta. Linjastolta saadaan tietoa siitäkin, miten ruuista annettava informaatio vaikuttaa valintoihin.


Kuva: Schauman Arkkitehdit