Uudet teknologiat voivat parantaa asiakaskokemusta

12.2.2018

Turun Kupittaan kampukselle valmistuu keväällä ainutlaatuinen lääketieteen opetus-, tutkimus- ja diagnostiikan uudiskohde. Tiloihin sijoittuvat Turun yliopisto ja ammattikorkeakoulu, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kiinteistössä toimii myös uudenlainen elämyskeskus ja tutkimusravintola, jossa Sodexo toimii palveluntarjoajana. Vuoden alussa käynnistyi ruokaelämyskeskukseen limittyvä ja Business Finlandin hallinnoima Virpa D -hanke, jossa on mukana kymmenen teknologiayritystä, muun muassa Tieto, Granlund, Lassila&Tikanoja, SYK sekä Turun, Tampereen ja Oulun yliopistot.

– Virpa D tuo kokonaisuuteen teknologista osaamista. Virpan ja siihen kuuluvien kymmenen teknologiayrityksen kanssa pääsemme joustavasti ja ketterästi testaamaan aidossa ravintolaympäristössä, voivatko uudet teknologiat tuottaa lisäarvoa ravintolan asiakkaille tai tutkimukselle, toteaa tulevaisuuden ruokaelämyskeskusta vetävä   kehityspäällikkö Mari Norrdal Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksesta.

Teknologiat voivat liittyä esimerkiksi hävikin seurantaan, ravitsemustiedon jakamiseen sekä moniaistisen asiakaskokemuksen rakentamiseen ja mittaamiseen. Erilaisten innovatiivisten teknologioiden avulla seurataan muun muassa yksilötason ruokavalintoja ja ravitsemusta sekä moniaistisen ravintolaympäristön vaikutusta asiakaskokemukseen.

– Sodexoa hankkeessa kiinnostaa erityisesti erilaisten uusien teknologioiden hyödyntäminen aidossa ympäristössä ja sitä kautta saatava asiakasymmärrys. Esimerkiksi ihmisten emootioita analysoivan tekniikan avulla voidaan tunnistaa palveluiden kriittiset pisteet ja kehityskohteet sekä rakentaa palveluista kyseiselle asiakaskunnalle kohdennetumpia. Tästä ainutlaatuisesta ympäristöstä saatava data-analytiikka luo myös aivan uudenlaista tietoa, toteaa Sodexon puolelta hanketta vetävä Mikko Malila.

– Ruokaelämyskeskuksesta saatava tieto auttaa Sodexoa myös optimoimaan ruokatuotantoa aivan uudella tavalla. Aikaisemmin olemme päässeet seuraamaan hävikkiä kokonaisuudessaan, mutta nyt pääsemme käsiksi tarvittaessa yksittäisen kuluttajan ruokavalintoihin ja lounaasta biojätteeseen menevään ruokajakeeseen. Yhdistämällä tieto siitä mitä valittiin älylinjastosta ja mitä lautaselta päätyi biojätteeseen edistyneellä kameratekniikalla tunnistettuihin käyttäjä-asiakkaan ilmeisiin, siirrytään asiakasymmärryksessä aivan uudenlaisiin mahdollisuuksiin, toteaa Sodexon markkinointivastaava Pirita Pohjanne.

Parempaa elämänlaatua

Virpa D:ssä mukana olevat yritykset ja yliopistot muodostavat ekosysteemin, jossa kehitetään yhdessä uusia, skaalautuvia käyttäjäpalveluita kiinteistö- ja toimitilasektorille. Virpa D:hen kuuluu neljä poikkitoimialaista miniekosysteemiä, joita johtavat Sodexo, Helvar, Lassila & Tikanoja ja Tieto. Niiden sisällä tuotettavat palvelut jakautuvat neljään teemaan: ravintolamaailma, hyvinvointi, empaattinen rakennus ja tiedolla johdetut käyttäjäpalvelut. Verkostopohjaisessa projektimallissa varmistetaan tulosten kaupallinen hyödynnettävyys konsultoinnin ja pilottien avulla.

– Keräämme esimerkiksi ruokavalinnoista ja kokemuksista akateemista ja kaupallista tutkimustietoa. Sodexon kanssa haluamme joustavasti ja ennakkoluulottomasti kehittää ja tutkia asioita. Voimme esimerkiksi testata uusia tuotteita, palvelumalleja ja teknologisia ratkaisuja, Norrdal toteaa.

– Sodexon henkilökunta on merkittävässä asemassa mahdollistamassa positiivisten asiakaskokemuksien muodostumista. Tätä kautta he vaikuttavat myös asiakkaiden päivittäisen elämänlaatuun, Pohjanne toteaa.

Pohjanne muistuttaa, että arvoa asiakkaalle ei muodostu ainoastaan tuotelähtöisesti, vaan kokemusten kautta. Niihin taas vaikuttavat niin ympäristö, muut ihmiset kuin koetut tunteetkin.

– Teemme kansainvälisesti valtavasti tutkimus- ja innovaatiotyötä ymmärtääksemme paremmin erilaisia loppukäyttäjä-asiakkaiden elämäntapoja ja kulutustottumuksia. Haluamme ymmärtää, mitkä tekijät vaikuttavat asiakkaidemme elämänlaatuun sekä miten näitä asioita voisi pukea mitattavaan muotoon, Pohjanne sanoo.

Medisiina D rakennuksessa konkretisoituva Tulevaisuuden ruokaelämyskeskus yhteistyössä Turun Yliopiston, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Turun ammattikorkeakoulun ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa mahdollistaa ainutlaatuisen alustan ymmärtää paremmin kampuksen eri käyttäjien päivittäisiä valintoja.

Virpa-D-projektikokonaisuus kuuluu Business Finlandin Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelmaan, jossa rahoitetaan korkeatasoista tutkimusta muun muassa tunteista, uudesta teknologiasta ja digitaalisesta asiakaskokemuksesta.

Kuva:Schauman Architects