Onnistunut lomaltapaluu vaatii tunneälyä

14.8.2018

Mitä mukavampi kesäloma on ollut, sitä vaikeammalta töihin paluu voi tuntua. Tunneälykäs työpaikka huomioi ikävätkin tunteet ja auttaa pääsemään niistä yli. Esimiehen empaattisuudella on myös suora yhteys yrityksen tuottavuuteen.

Elokuussa moni tuskailee jälleen kiireiseen arkeen palaamisen kanssa. Leppoisan loman jälkeen varhaiset herätykset ja kerääntyneet työt voivat aiheuttaa jopa ahdistusta. Tunneälykäs työntekijä osaa kuitenkin tarkastella omia motiivejaan, kun taas samalla ominaisuudella varustettu esimies keksii parhaan tavan motivoida työyhteisöä. Yksilölliset tunteet ja tarpeet huomioivalle työpaikalle on myös mukava palata.

Kansainvälinen Sodexo-konserni tuottaa vuosittain tutkimuksen työelämän trendeistä. Tunneälykkyys ja sen merkityksen kasvu on yksi näistä trendeistä ja myös Maailman talousfoorumi listaa tunneälyn kymmenen tärkeimmän taidon joukkoon työelämässä vuonna 2020. Syiksi tunneälyn merkityksen kasvuun Sodexon tutkimusraportti mainitsee lisääntyneen kiireen ja informaatioähkyn sekä robotisaation, joka vie mennessään suorittavat työt.

-  Tunneäly voidaan jakaa neljään eri osa-alueeseen työyhteisöjen näkökulmasta. Näitä ovat omien tunteiden tunnistaminen, sosiaalinen älykkyys, itsensä johtaminen sekä yhteisön keskinäiset suhteet. Esimerkiksi raporttimme mukaan omien tunteidensa tunnistaminen on yksi yksilön tärkeimmistä menestystekijöistä. Itsensä johtamisen taidot puolestaan auttavat pääsemään yli stressaavista tilanteista, Sodexo Suomen toimitusjohtaja Bianca Brink kertoo.

Tilakin voi olla tunneälykäs

Raportin mukaan jopa 77 % työntekijöistä kokee, että hyvät suhteet työkavereihin sitouttavat heitä työyhteisöön. Esimiehen empaattisuus parantaa yrityksen tuottavuutta.

- Tunneälykkyyteen kannattaa kiinnittää huomiota jo rekrytointivaiheessa, mutta toisaalta sitä voi myös opetella. Se auttaa tulemaan toimeen paitsi työkavereiden, myös asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Esimerkiksi joissakin yrityksissä on havaittu, että tunneälykkyyden perusteella palkatut henkilöt tekivät enemmän myyntiä kuin tavallisen rekrytointiprosessin kautta tulleet työntekijät, Brink kertoo.

Ymmärtävän työyhteisön lisäksi myös työtilat vaikuttavat työntekijäkokemukseen. Tilatkin voidaan suunnitella tunteet huomioiden.

- Eri tarpeita huomioivat työtilat voivat olla kilpailuvaltti. Esimerkiksi työpaikan lounasravintola ja taukotilat ovat tärkeitä vetovoimatekijöitä monille työntekijöille, Brink vinkkaa.

Yritys, näin teet lomaltapaluusta helpompaa

  1. Ole joustava. Hyvä lomaltapaluu ei ole vain yksilön vastuulla. Tunneälykäs työantaja ei odota juuri lomalta palanneelta työntekijältä täyttä tehoa vaan pyrkii kuulostelemaan työntekijöiden tuntemuksia ja tarjoamaan jokaiselle työntekijälle omanlaisen tavan palata töiden pariin.
  2. Salli kaikenlaiset tunteet. Töihin palaaminen on muutostilanne ja ärsyyntyminen tai ahdistuminen ovat luonnollisia reaktioita. Tunneälykäs yritys huomioi myös negatiiviset tunteet, eikä lähde painostamaan työntekijöitään.
  3. Huomioi työkaverit. Tunneälykäs työkaveri antaa kollegansa orientoitua töiden pariin omaan tahtiinsa, eikä lähde painostamaan keskeneräisillä asioilla.  Lomakokemusten jakaminen puolestaan vahvistaa työyhteisön välisiä suhteita. Työkavereiden kanssa seurustelu auttaa myös muistuttamaan työarjen mukavista puolista.
  4. Rohkaise työntekijöitä asettamaan tavoitteita. Selkeiden tavoitteiden asettaminen on itsensä johtamista. Tavoite ohjaa tekemistä automaattisesti oikeaan suuntaan ja sen saavuttaminen tuo mielihyvää.
  5. Ruoki innostusta. Motivaatio töihin paluuseen löytyy innostavista tehtävistä. Jos työntekijällä on vaikeuksia motivoida itseään, innostavia asioita on hyvä miettiä yhdessä. Tulevaisuuden tavoitteiden kirkastaminen voi myös auttaa motivaation löytymisessä.

Lähteet: Bomentis, Motiivilehti, Akavalainen

Lisää tietoa tunneälystä englanniksi Sodexo USA:n sivuilta.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Sodexo Suomi
Mira Perander
brändi- ja viestintäpäällikkö
+358 (0)50 560 3327
mira.perander@sodexo.com

Sodexo-tiedote 14.8.2018 - Onnistunut lomaltapaluu vaatii tunneälyä
Bianca Brink, Sodexo Suomi, toimitusjohtaja

Sodexo

Sodexo on maailman johtava elämänlaatua parantavien palvelujen tuottaja. Nämä palvelut kohentavat asiakkaidemme tehokkuutta niin yksilön kuin organisaationkin tasolla. Sodexo toimii 80 maassa ja palvelee päivittäin yli 100 miljoonaa asiakasta tarjoamalla ainutlaatuisen yhdistelmän asiakkaan tiloissa toteutettavia palveluja, etuus- ja palkitsemispalveluja sekä henkilökohtaisia ja kotipalveluja.

Sodexon palveluvalikoimassa on yli 100 erilaista palvelua. Niiden sekä 50 vuoden kokemuksemme ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme kokonaisvaltaisia palveluratkaisuja, jotka kattavat muun muassa vastaanotto-, turva-, huolto- ja siivouspalvelut, ravintolapalvelut, -tilat ja -laitteistonhoidon, lounaskortti-, lahjakortti- ja liikennekorttipalvelut työntekijöille sekä kotiavustus- ja aulapalvelut.

Sodexon menestys ja liiketoiminta perustuvat yhtiön itsenäisyyteen, kestävään liiketoimintamalliin ja kykyyn jatkuvasti kehittää henkilöstöään ja huolehtia yhtiön 427 000 työntekijän sitouttamisesta kautta maailman. Sodexo on Sodexo CAC 40 ja DJSI-indeksin jäsen. www.sodexo.fi

Sodexo-tiedote 14.8.2018 - Emotional intelligence infographic