Jo 14 vuotta vastuullisuusindeksin kärjessä - Sodexo on jälleen DJSI-indeksin mukaan toimialansa vastuullisin yritys

21.9.2018

Sodexo rankattiin jo 14. vuotta peräkkäin toimialansa kärkiyritykseksi Dow Jones Sustainability -indeksillä. Yritys sai huippupisteet paikallisesta vaikuttamisesta, henkilöstön kehittämisestä sekä ympäristötyöstään.

DJSI on yksi maailman suurimmista kestävän kehityksen indekseistä.

”Olemme todella otettuja saamastamme tunnustuksesta. Sijoitus on kaikkien niiden 460 000 sodexolaisen ansiota, jotka työskentelevät ympäri maailman auttaen asiakkaitamme toteuttamaan vastuullisuustavoitteitaan. Saavutuksemme kertoo siitä, että olemme jälleen onnistuneet parantamaan asiakkaidemme ja henkilöstömme elämänlaatua, vaikuttamaan paikallisesti siellä, missä toimimme, sekä tekemään osamme puhtaamman maapallon eteen”, sanoo Neil Barret, Sodexo Group Senior Vice President, Corporate Responsiblity.

Better Tomorrow 2025 -yhteiskuntavastuuohjelmassaan Sodexo keskittyy erityisesti kolmeen teemaan:

- Työskentely pienten paikallisten yritysten kanssa sekä toimintamaan paikallisen talouden tukeminen Partner Inclusion Program -tukiohjelman kautta. Ohjelman tavoitteena on kasvattaa paikallisten yrittäjien ja tavarantoimittajien liiketoimintaa 10 miljardilla eurolla vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2017 Sodexo kasvatti paikallisten yritysten toimintaa ympäri maailman 1,9 miljardilla eurolla tukemalla yritysten kapasiteetin kasvua sekä toiminnan standardisoitumista ja kansainvälistymistä.

- Sukupuolten tasa-arvon lisääminen. Sodexon tavoitteena on nostaa sen johtoasemissa olevien naisten osuus 40 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Tutkimusten mukaan tasa-arvoiset tiimit tekevät enemmän tulosta kuin sellaiset, joissa tasa-arvoa ei ole huomioitu. Useat toisistaan riippumattomat tutkimukset osoittavat, että jos naisten ja miesten prosentuaalinen osuus tiimissä on 40 ja 60 välillä, tiimi saavuttaa paremmat taloudelliset tulokset, sen työntekijät ovat sitoutuneempia ja sillä on korkeampi bränditietoisuus ja asiakaspysyvyys.

- Hävikin vähentäminen yhdessä asiakasyritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Sodexon tavoitteena on luoda innovatiivisia ratkaisuja ruokahävikin vähentämiseen. Yksi näistä ratkaisuista on LeanPath-nimisen yrityksen luotsaama WasteWatch-ratkaisu, jonka on todettu vähentävän ruokahävikkiä keskimäärin 50 prosenttia. Sodexon tavoitteena on, että 70 prosenttia sen toimipaikoista hyödyntäisi ohjelmaa vuoteen 2020 mennessä ja että vuonna 2025 ohjelma olisi käytössä kaikissa toimipaikoissa ympäri maailman.

Suomessa Sodexo toteuttaa yhteiskuntavastuuta muun muassa seuraavilla tavoilla:

- Työharjoittelut ja TET-jaksot turvapaikanhakijoille. Suomen Sodexo on tarjonnut turvapaikanhakijoille työharjoittelupaikkoja sekä työelämään tutustumista yhdessä Suomen Punaisen Ristin kanssa. Harjoittelut ja tutustumiset auttavat turvapaikanhakijoita tutustumaan suomalaiseen työelämään ja työkulttuuriin. Oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille työharjoittelut tarjoavat väylän työelämään.

- Työharjoittelumahdollisuudet erityistä tukea vaativille opiskelijoille. Sodexo on tarjonnut yhdessä Keskuspuiston ammattiopiston kanssa harjoittelumahdollisuuksia erityistä tukea vaativille ammattiopiskelijoille.

Lue lisää Sodexon Better Tomorrow 2025 – yhteiskuntavastuuohjelmasta täältä: www.sodexo.com/home/corporate-responsibility.html

Lisätietoja Sodexo Suomen tekemästä yhteiskuntavastuutyöstä täältä: www.sodexo.fi/yhteiskuntavastuu

Dow Jones Sustainability Index eli DJSI on itsenäinen maailmanlaajuisesti tunnustettu indeksi, joka arvioi 3400 listatun pörssiyrityksen talouteen, henkilöstöön ja ympäristöön liittyviä toimintatapoja. Se mittaa muun muassa yritysten riskien- ja kriisienhallintaa, ilmastostrategiaa ja ympäristöpolitiikkaa, toimitusketjuja, henkilöstökäytäntöjä sekä hyväntekeväisyystoimia.

Dow Jones Sustainability -logo