Z-sukupolvi arvostaa kohtaamisia - avokonttorit eivät sen sijaan innosta

4.10.2018

Suomalaisilla työpaikoilla muokataan työtiloja kovaa vauhtia monitilatoimistoiksi samaan aikaan kun etätyö ja sähköisten viestintävälineiden hyödyntäminen lisääntyvät. Sodexon tuottaman työelämän trendejä tarkastelevan raportin mukaan uusi sukupolvi saattaakin arvostaa enemmän perinteisiä työn tekemisen tapoja.

Nuorten ajatellaan usein solahtavan uuden pariin ongelmattomasti, oli kyse sitten teknologiasta tai uusista työtavoista. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole. Sodexo-konsernin teettämän tutkimusraportin mukaan jopa 92 prosenttia Z-sukupolveen kuuluvista nuorista ei haluaisi työskennellä avokonttorissa. Z-sukupolveen lasketaan kuuluviksi henkilöt, jotka ovat syntyneet vuosina 1995-2012.

Monitilatoimistoja suositaan, koska niiden ajatellaan parantavan työntekijöiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä uusien ideoiden syntymistä.

Avokonttorissa työskentely vaatii yhteisiä pelisääntöjä. Ihmiset kaipaavat työskentelyrauhaa iästä riippumatta. Sodexo-konsernin teettämän kansainvälisen tutkimuksen mukaan itsensä toteuttaminen ja mielekäs työ ovat tärkeitä Z-sukupolveen kuuluville. He ovat valmiita joustamaan työajoissa, mutta vaativat vastapainoksi työltään mielekkyyttä ja ihanteellisia työskentelyolosuhteita.

Työelämän trendejä käsittelevästä raportista käy myös ilmi, että teknologiaan ja uusiin viestintävälineisiin luontevasti suhtautuva diginatiivisukupolvi arvostaa hieman yllättäen myös kasvokkain tapahtuvaa kontaktia.

Tutkimuksessa haastatelluista Z-sukupolven edustajista 84 % kertoi haluavansa kommunikoida esimiehensä kanssa kasvokkain. Teknologian kehityksestä huolimatta ihmisten tapaamisella on siis yhä merkitystä.

Vaatimuksena vastuullisuus

Työskentelyrauhan ja mielekkäiden hommien lisäksi Z-sukupolven edustajat vaativat työnantajiltaan vastuullisuutta. Tutkimuksessa haastatelluista nuorista 93 % kertoi organisaation vastuullisuuden vaikuttavan työpaikan valintaan.

Yritysten, jotka haluavat haalia nuoria osaajia, tuleekin kiinnittää entistä enemmän huomiota yhteiskuntavastuuseen. Nuoret, jotka vaativat työnantajiltaan vastuullisuutta, ovat todennäköisesti tarkkoja kuluttajia.

Tulevaisuuden työn on ennustettu muuttuvan entistä pirstaleisemmaksi ja yrittäjämäiseksi.

Raportin mukaan 17 % zetoista haluaisi perustaa oman yrityksen ja 56 % halusi itse määritellä toimenkuvansa. Ainakin osa nuorista näyttää siis sopeutuvan hyvin työkulttuurin muutokseen.
 

Sodexo-konserni tuottaa vuosittain tutkimuksen työelämän trendeistä. Lisätietoa Z-sukupolvea koskevista havainnoista Sodexo USA:n sivuilta.

Lisätietoa

Mira Perander
brändi- ja viestintäpäällikkö
+358 (0)50 560 3327
mira.perander@sodexo.com