Palkankorotusta pyytävä nainen koetaan pomottavaksi - Tasa-arvoinen työyhteisö syntyy luottamuksesta

21.11.2018

Sukupuolten tasa-arvosta puhutaan paljon, mutta työtä riittää vielä niin Suomessa kuin maailmalla. Sodexo-konsernin työelämän trendejä tarkasteleva tutkimus kertoo, mitä työpaikoilla kannattaisi tehdä tasa-arvoisemman työelämän luomiseksi.

Sodexon vuosittain tekemän kansainvälisen työelämän trendejä koskevan tutkimuksen mukaan maailmanlaajuisesti vain 24 % johtoasemissa olevista henkilöstä on naisia. 40 % amerikkalaisista vastaajista koki, että naisten on tehtävä miehiä enemmän töitä edetäkseen urallaan.

- Tutkimuksessamme selvisi, että miehet pitävät aktiivisesti ylennystä tai palkankorotusta hakevia naispuolisia kollegoitaan pomottelevina, pelottavina tai aggressiivisina. Palkankorotusta tai ylennystä hakeviin miehiin ei suhtauduta samalla tavalla. Yksi syy voi olla se, että monissa kulttuureissa hyvältä johtajalta odotetaan löytyvän ”miehekkäiksi” koettuja piirteitä, kuten voimaa tai kunnianhimoa, Sodexo Suomen toimitusjohtaja Bianca Brink avaa.

Tasa-arvotyötä on tehtävänä Suomessakin. Tilastokeskuksen Tasa-arvo Suomessa 2018 -selvityksen mukaan naisten keskiansio on edelleen miehiä pienempi (naisten palkat ovat keskimäärin 16 % miehiä alhaisempia) ja heistä suurempi osa kohtaa erilaista syrjintää työelämässä. Selvityksen mukaan 19 % naispuolisista palkansaajista kertoo kohdanneensa syrjintää työkavereiden tai esimiesten asenteissa. Miehillä vastaava luku on 12 %. Naiset kokevat miehiä enemmän syrjintää myös muun muassa arvostuksen saamisessa, palkkauksessa sekä työn ja työvuorojen jakamisessa.

- Suomalaisesta yhteiskunnasta ja työelämästä kertoo myös se, että Tilastokeskuksen mukaan miehistä 45 % pitää yhteiskuntaa tasa-arvoisena, kun naisten kohdalla vastaava luku on 20 %. Koska omien ennakkoasenteiden tunnistaminen voi olla haastavaa, on tärkeää tuoda ongelmat näkyvästi esiin.

Tasa-arvo kasvattaa yrityksen tulosta

Sukupuolten tasa-arvo on yksi Sodexo-konsernin yhteiskuntavastuutyön painopisteistä. Kansainvälisesti yhtiön ylimmästä johdosta 35 % on naisia ja globaalissa johtoryhmässä naisten osuus on neljännes. Pohjoismaisella tasolla ja Suomessa naisten osuus johdosta on jopa kansainvälistä tasoa suurempi. Pohjoismaiden ja Suomen toimitusjohtajat ovat molemmat naisia.

- Tasa-arvon lisäämisessä ei ole kyse vain reiluudesta, vaan se vaikuttaa suoraan yrityksen menestykseen. Tutkimuksemme mukaan tasa-arvoiset yritykset tekevät 23 % parempaa tulosta. Niillä on 12 % suurempi asiakaspysyvyys. Lisäksi tasa-arvoisten yritysten orgaaninen kasvu on 13 % parempi kuin yrityksissä, joissa on huomattavasti enemmän miehiä tai naisia töissä.

Osallistava työkulttuuri vähentää syrjintää

Tasa-arvon lisääminen työpaikoilla vaatii osallistavaa johtamistyyliä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki tuntevat kuuluvansa osaksi työyhteisöä ja saavat myös kertoa kantansa konflikteja kaihtamatta.

- Pyrimme huomiomaan jokaisen työntekijän yksilönä sukupuolesta tai esimerkiksi etnisestä taustasta riippumatta. Haluamme myös tarjota työntekijöillemme joustoa työaikojen suhteen ja toivomme, että perhevapaita käyttäisivät yhtä lailla miehet kuin naiset. Totta kai rohkaisemme lisäksi henkilöstöämme kaikilla tasoilla kertomaan, jos he kokevat jonkin asian epäreiluna.

Työelämän trendejä tarkastelevan tutkimuksen mukaan osallistavaa työkulttuuria luovan johtajan on myös itse oltava nöyrä ja myönnettävä virheensä. Tämä kasvattaa työpaikoilla kulttuuria, jossa kaikki voivat oppia toisiltaan asemasta riippumatta.

- Keskusteleva ja avoin työkulttuuri edistää kaikkien asiaa. Luottamuksellisessa ilmapiirissä on helpompi tuoda esiin epäkohtia vaikkapa palkkauksen suhteen.

Yhteystiedot

Mira Perander, brändi- ja viestintäpäällikkö, Sodexo Suomi
+358 (0)50 560 3327
mira.perander@sodexo.com

Sodexo

Sodexo on maailman johtava elämänlaatua parantavien palvelujen tuottaja. Nämä palvelut kohentavat asiakkaidemme tehokkuutta niin yksilön kuin organisaationkin tasolla. Sodexo toimii 72 maassa ja palvelee päivittäin yli 100 miljoonaa asiakasta tarjoamalla ainutlaatuisen yhdistelmän asiakkaan tiloissa toteutettavia palveluja, etuus- ja palkitsemispalveluja sekä henkilökohtaisia ja kotipalveluja.

Sodexon palveluvalikoimassa on yli 100 erilaista palvelua. Niiden sekä 50 vuoden kokemuksemme ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme kokonaisvaltaisia palveluratkaisuja, jotka kattavat muun muassa vastaanotto-, turva-, huolto- ja siivouspalvelut, ravintolapalvelut, -tilat ja -laitteistonhoidon, lounaskortti-, lahjakortti- ja liikennekorttipalvelut työntekijöille sekä kotiavustus- ja aulapalvelut.

Sodexon menestys ja liiketoiminta perustuvat yhtiön itsenäisyyteen, kestävään liiketoimintamalliin ja kykyyn jatkuvasti kehittää henkilöstöään ja huolehtia yhtiön 460 000 työntekijän sitouttamisesta kautta maailman.

Sodexo on Sodexo CAC 40 ja DJSI-indeksin jäsen.

Tunnuslukuja (31.8.2018)

Sodexo-konserni

Liikevaihto 20,4 miljardia euroa
460 000 työntekijää
19. suurin työnantaja maailmassa
Toimintaa 72 maassa
Palvelemme 100 miljoonaa ihmistä päivittäin
Pörssiarvo 13 miljardia euroa (7.11.2018)

Sodexo Pohjoismaissa

Liikevaihto 659 miljoonaa euroa
11 000 työntekijää

www.sodexo.fi