Sodexo hyödyntää dataa ruokahävikin vähentämisessä

28.2.2019

Sodexon ravintoloissa on lokakuusta lähtien hyödynnetty teknologiaa ruokahävikin minimoimisessa. Pilottihankkeessa on käytetty Lassila & Tikanojan Hävikkimestari-palvelua, jonka käytännöllisyys on ilahduttanut henkilökuntaa.

Keittiöhävikin määrää on mitattu lokakuusta lähtien kolmessa Sodexon toimipisteessä: Tampereen teknillisessä yliopistossa, Hämeenlinnan ammattikorkeakoulussa ja Turun yliopistossa Medisiina D:ssä.

– Pääasiassa näyttää siltä, että hävikkimäärät ovat laskussa. Projekti on kuitenkin kesken ja haluamme saada vahvan kokonaisnäkemyksen siitä, että tulokset ovat odotustemme suuntaisia, kertoo aluepäällikkö Marjaana Vuorela.

Käytännössä Hävikkimestari toimii verkkosovelluksen kautta. Keittiössä pois heitettävä ruoka punnitaan ja hävikki kirjataan sovellukseen muutamalla klikkauksella. Keräämänsä datan perusteella Hävikkimestari raportoi tiedot syntyneestä hävikistä helposti ymmärrettävässä ja hyödynnettävässä muodossa. Palvelun ytimessä on jatkuvan parantamisen ajatus, ja sovellus opastaakin vaihe kerrallaan päällikön vetämään tiimilleen Hävikkipalaverin. Sen myötä uusia toimintatapoja voidaan säännöllisesti ja hyvinkin nopeasti viedä käytäntöön kokeiltavaksi.

– Pilotissa mukana olleissa toimipisteissä on oltu hyvin tyytyväisiä Hävikkimestarin käyttäjäystävällisyyteen. Sovellus koostaa datan helposti omaksuttavaksi ja havainnolliseen muotoon, jolloin henkilöstön on vaivatonta seurata, millainen kehitys on heidän oman vastuualueensa osalta. Sen myötä sovellus sitouttaa henkilökunnan päivittäiseen toimintaan hävikin vähentämiseksi, Vuorela jatkaa.

Hänen mukaansa Hävikkimestarin etu on myös siinä, että se ylläpitää päivittäistä keskustelua hävikistä. Sovelluksen käytön jatkosta ei ole vielä päätetty, mutta mahdollisuuksia uusiin käyttökohteisiin löytyy.

– Sovellus taipuu tarvittaessa monenlaiseen hävikinseurantaan. Sillä voidaan seurata muun muassa varasto-, linjasto-, ja kahvilahävikkiä, kertoo Vuorela.

Hävikkimestari on otettu Sodexon toimipisteissä käyttöön osana Virpa D -projektin Älykkäät ravintolapalvelut -miniekosysteemiä. Lisätietoja Virpa D:stä: http://virpa.fi/projektit/virpa-d/

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Sodexo Suomi

Mira Perander
brändi- ja viestintäjohtaja
+358 (0)50 560 3327
mira.perander@sodexo.com