Kysely: Työntekijäkokemuksessa yhä paljon parannettavaa

12.3.2019

Valtaosa yritysjohtajista näkee, että työntekijöiden ylikuormitukseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Samalla kuitenkin lähes yhtä moni johtaja jättää tarttumatta toimeen työntekijäkokemusta parantaakseen.

Maailmanlaajuisesti vain 6 prosenttia yrityksistä panostaa tarpeeksi työntekijäkokemukseen, kun asiaa tarkastellaan työntekijöiden viihtyvyyttä mittaavan Employee experience -indeksin valossa. Vastaavasti 67 prosenttia työntekijöistä kokee, ettei ole sitoutunut työhönsä. Luvut käyvät ilmi Sodexon vuosittaisesta työelämän trendejä luotaavasta Global Workplace Trends -raportista.

– Raportin mukaan 80 prosenttia yritysjohtajista pitää työntekijäkokemuksen huomioimista tärkeänä tai erittäin tärkeänä asiana, ja 65 prosenttia näkee työntekijän ylikuormituksen olevan tällä hetkellä erityistä huomiota vaativa työelämän trendi. Samalla kuitenkin kuusi kymmenestä johtajasta myöntää, ettei ole valmis käytännön toimiin työntekijäkokemuksen parantamiseksi, kertoo henkilöstöpäällikkö Hanna Kronlund Sodexolta.

Kokonaisvaltaista huomioimista

Raja työn ja vapaa-ajan välillä häilyy yhä useamman työntekijän kohdalla. Työnkuvan pirstaloituminen ja etätyön lisääntyminen ovat johtaneet siihen, että työntekijäkokemus ulottuu myös kotiin ja varsinaisen työajan ulkopuolelle. Lisäksi materiaalisten työskentelyolosuhteiden ohella on kartoitettava myös työntekijän henkiset voimavarat. Tämä vaatii työnantajalta entistä kokonaisvaltaisempaa työntekijän huomioimista.

– Työntekijäkokemuksen parantaminen ei tapahdu yhdessä yössä vaan pienin askelin. Yrityksen kannattaa pohtia, millaisista ominaisuuksista sen työntekijäkokemus rakentuu, ja valita työkalunsa sen perusteella. Esimerkiksi Sodexolla totesimme, että ajankohtainen ja konkreettinen askel työntekijäkokemuksen parantamiseksi olisi uusien työtilojen käyttöönotto. Suomen pääkonttorimme uuden monitilatoimiston suunnittelun lähtökohtana oli nimenomaan työntekijäkokemus, ja tähänastinen työntekijöiltä saatu palaute on ollut hyvin positiivista, kertoo Sodexo Suomen toimitusjohtaja Bianca Brink.

Työntekijäkokemukseen panostaminen on sijoitus

Deloitten vuonna 2017 julkaiseman Human Capital Trends -tutkimuksen mukaan suomalaisista yrityksistä vain kuusi prosenttia hyödyntää laajasti työntekijäkokemusta huippuosaajien houkuttelemisessa. Vastaavat osuudet olivat Pohjoismaissa 12 prosenttia ja maailmanlaajuisesti 25 prosenttia.

Sodexon Global Workplace Trends -raportin mukaan positiivisesta työntekijäkokemuksesta raportoineet työntekijät kertoivat 23 prosenttia paremmasta työsuorituksesta muihin verrattuna. Lisäksi he ovat sitoutuneempia työnantajaansa, sillä he pysyvät organisaatiossa 52 prosenttia muita todennäköisemmin.

– On hyvä, että työntekijäkokemus on noussut aiheena päättävien tahojen keskusteluihin. Se ei kuitenkaan itsessään riitä, sillä sen on johdettava myös käytännön toimiin. Työntekijäkokemukseen panostaminen on ennen kaikkea sijoitus, joka useimmiten tuottaa yritykselle voittoa, toteaa Kronlund.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Sodexo Suomi
Mira Perander
brändi- ja viestintäjohtaja
+358 (0)50 560 3327
mira.perander@sodexo.com