Sodexo sitoutuu kanojen hyvinvoinnin parantamiseen Euroopassa

17.6.2019

Maailman johtava monipalveluyritys Sodexo ilmoitti tänään, että se aikoo lisätä entisestään sitoutumistaan eläinten hyvinvoinnin takaamiseksi. Jo olemassa olevien sitoumusten lisäksi yritys tähtää muutoksiin, joilla Euroopasta hankittavan broilerin elinolostandardit paranevat merkittävästi vuoteen 2026 mennessä.

Sodexo sitoutuu siihen, että se yhdessä tavantoimittajiensa kanssa saavuttaa vuoteen 2026 mennessä eurooppalaisen kananlihan suhteen 100-prosenttisesti seuraavat tavoitteet:

  1. Noudatamme edelleen kaikkia Euroopan eläinten hyvinvointia koskevia lakeja ja määräyksiä tuottajamaasta riippumatta.
  2. Noudatetaan enimmäistiheyttä 30 kg/m2. Harvennusmenetelmää vältetään, ja se tulee rajoittaa enintään yhteen parvea kohden.
  3. Suositaan kanalajeja, jotka menestyvät parhaiten RSPCA Broiler Breed Welfare Assessment -protokollan määrittelemien kriteerien mukaan.
  4. Noudatetaan parannettuja elinolosuhteita liittyen valoon ja rikastamiseen.
  5. Käytetään kaasutainnutusta hyödyntäen inerttiä kaasua tai monivaiheisia järjestelmiä, tai tehokkaalla sähköisellä tainnutuksella ilman, että kanoja käännetään ylösalaisin elävinä.
  6. Seurataan edellä mainittujen standardien noudattamista siten, että kolmas osapuoli suorittaa tarkastuksia. Lisäksi tuottaja julkaisee vuosittain julkisen raportin sitoumusten edistymisestä.

Lisätietoja sitoumuksesta: Sodexo's European Broiler Chicken Welfare Position Paper.

Sodexo hankkii ja tarjoaa eläinperäisiä elintarvikkeita, ja vaikka yhtiö ei ole suoraan mukana niiden kasvattamisessa, käsittelyssä, kuljetuksessa tai jalostuksessa, se kantaa vastuun toimitusketjussa olevista eläimistä.

Sodexo uskoo, että eläinten hyvinvointi on keskeinen osa kestävää toimitusketjua yhdessä elintarvikkeiden turvallisuuden, ravitsemuksen, hyvien ympäristökäytäntöjen, työntekijöiden perusoikeuksien ja taloudellisen elinkelpoisuuden kanssa. Sodexo on yksi perustajajäsenistä Maailman eläinten hyvinvoinnin koalitiossa (GCAW), joka on maailman ensimmäinen elintarviketeollisuuden tekemä aloite eläinten maailmanlaajuisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Broilerin hyvinvoinnin parantaminen on yksi koalition keskeisistä painopisteistä.

Asiakkaat valitsevat Sodexon, koska välitämme tekemästämme ruoasta, käyttämistämme resursseista ja palveluksessamme olevista ihmisistä sekä yhteisöistä, joita palvelemme. Näin Sodexo vaikuttaa positiivisesti paikallisiin yhteisöihin. 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Sodexo Suomi Mira Perander
brändi- ja viestintäjohtaja
+358 (0)50 560 3327
mira.perander@sodexo.com

Sodexo

Sodexo on maailman johtava elämänlaatua parantavien palvelujen tuottaja. Nämä palvelut kohentavat asiakkaidemme tehokkuutta niin yksilön kuin organisaationkin tasolla. Sodexo toimii 72 maassa ja palvelee päivittäin yli 100 miljoonaa asiakasta tarjoamalla ainutlaatuisen yhdistelmän asiakkaan tiloissa toteutettavia palveluja, etuus- ja palkitsemispalveluja sekä henkilökohtaisia ja kotipalveluja.

Sodexon palveluvalikoimassa on yli 100 erilaista palvelua. Niiden sekä 50 vuoden kokemuksemme ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme kokonaisvaltaisia palveluratkaisuja, jotka kattavat muun muassa vastaanotto-, turva-, huolto- ja siivouspalvelut, ravintolapalvelut, -tilat ja -laitteistonhoidon, lounaskortti-, lahjakortti- ja liikennekorttipalvelut työntekijöille sekä kotiavustus- ja aulapalvelut.

Sodexon menestys ja liiketoiminta perustuvat yhtiön itsenäisyyteen, kestävään liiketoimintamalliin ja kykyyn jatkuvasti kehittää henkilöstöään ja huolehtia yhtiön 460 000 työntekijän sitouttamisesta kautta maailman.

Sodexo on Sodexo CAC 40 ja DJSI-indeksin jäsen.

Tunnuslukuja (31.8.2018)

Sodexo-konserni
Liikevaihto 20,4 miljardia euroa
460 000 työntekijää
19. suurin työnantaja maailmassa
Toimintaa 72 maassa
Palvelemme 100 miljoonaa ihmistä päivittäin
Pörssiarvo 15 miljardia euroa (10.4.2019)

Sodexo Pohjoismaissa
Liikevaihto 659 miljoonaa euroa
11 000 työntekijää

www.sodexo.fi