Workplace Trends

Sodexon visio on elämänlaadun parantaminen palveluiden avulla. Tutkimusten mukaan työssään viihtyvä työntekijä tekee työnsä paremmin. Kun Sodexon visio ja tutkimukset lyövät kättä, myös organisaatiot hyötyvät. Hyvinvoiva ja työssään viihtyvä ihminen ovat työnantajalle arvokas.

Työ ja työympäristö ovat muutoksessa ja työn ja yksityiselämän raja on jo jonkin aikaa ollut häilyvä. Työpaikkojen tiloilta ja palveluilta vaaditaan koko ajan enemmän. Globaalina yrityksenä Sodexolla on mahdollisuus tutkia työn muuttumista kansainvälisessä viitekehyksessä ja sen seurauksena ymmärtää muutoksia ja reagoida niihin niiden vasta orastaessa.

Tämän hetken trendeihin ja muutoksen tuuliin työelämässä voit tutustua Sodexon Workplace Trends -raporteissa, jota on julkaistu vuodesta 2012 lähtien.