Marraskuun asiakastyytyväisyysmittaus tehtiin jälleen kaikista palveluistamme ja sen palveluvalikoiman mukaisesti mitä kussakin kohteessa toteutamme. Totuttuun tapaan kysyttiin niin koululaisten-, opiskelijoiden ja henkilöstöravintolaruokailijoiden kuin myös kokous- ja edustuspalveluasiakkaiden mielipiteitä. Uutena kyselynä toteutettiin myös oma ruokailukysely hoiva-asiakkaillemme. Toimitilapalveluiden osalta kartoitettiin asiakkaidemme tyytyväisyyttä siivous- ja aulapalveluitamme kohtaan. Uutena kyselynä toteutettiin oma kysely kiinteistöpalveluita arvioiville asiakkaille. 

Yritystasolla tyytyväisyys palvelujamme kohtaan on pysynyt hyvällä tasolla. Keskiarvollisesti asteikolla 1-4 tyytyväisyys on yli 3 lähes kaikissa tarjoamissamme palveluissa. 

Kiitos kaikista arvokkaista kommenteista, tsemppiviesteistä sekä kehitysehdotuksista. Kaikki palautteet käsitellään ja niiden pohjalta teemme toimenpiteitä toimenpidesuunnitelmiimme. 

Kaikista tyytyväisempiä asiakkaamme ovat aulapalveluihimme, jopa 95 % vastanneista ovat joko erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä saamaansa palveluun. Myös siivouspalveluiden asiakkaiden tyytyväisyys on aavistuksen noussut edellismittauskertaan verrattuna. Uutena järjestettyyn kiinteistöpalvelukyselyyn saimme hyviä toimenpide-ehdotuksia työskentelyolosuhteiden parantamiseksi liittyen mm. lämpötilasäätöihin sekä positiivisia kommentteja liitttyen palvelupyyntöjen käsittelyyn.

Ruokailupalveluissamme asiakkaidemme tyytyväisyys on pysynyt hyvällä tasolla ja noussut etenkin koululaisten mielestä. Tästä saamastammme arviosta olemme erittäin tyytyväisiä, sillä tämän asiakasryhmän osalta tyytyväisyys on perinteisesti ollut kaikista kriittisintä. Opiskelijaruokailun tuotevalikoiman osalta meillä on kuitenkin vielä toimenpiteitä tehtävänä, jotta saamme tyytyväisyyden hyvälle tasolle. Kokous- ja edustuspalveluasiakkaamme antavat jälleen erittäin hyvät arvosanat palvelullemme, joskin tyytyväisyys aavistuksen laskenut viime mittauskerrasta. Yli 80 % hoivaruokailuasiakkaista on joko erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä ja he myös kertovat hyvin selkeästi millaista vaihtelua ruokalistalle toivovat. 

Tarkasteltaessa yksittäisiä tyytyväisyyden tekijöitä kaikkien palveluiden osalta, henkilökuntamme palvelualttiuteen ollaan jälleen kerran kaikista tyytyväisempiä. Tämä kertoo siitä, että yrityksemme arvot: palvelualttius, tiimihenki ja jatkuva kehittyminen toteutuvat myös arjen työssä. 

  1. ”Asiakaspalvelu on aina nopeaa ja ystävällistä. Ruoka on hyvää ja sitä saa riittävästi. Kaiken kaikkiaan palvelu on todella toimivaa.” Henkilöstöravintolapalvelun asiakas
  2. ”Henkilöstön kanssa on niin helppo toimia ja saan aina apua eri asioihin. Fiksuja, asiallisia ja kivoja huipputyyppejä!” Aulapalveluiden asiakas
  3. ”Siivoojat ovat ystävällisiä ja hoitavat työnsä erittäin tarkasti! On kiva kun voi luottaa siihen, että työpaikalla on perussiisteys kohdillaan! Suuret kiitokset!" Siivouspalveluiden asiakas

Saamiemme palautteiden määrä on kasvanut edellisvuodesta ja vastausmäärä korreloi vallitsevaa tilaa ja asiakasmäärää palveluidemme piirissä. Kaikki kohdekohtaiset vastaukset analysoidaan huolellisesti kohteittain ja kiinnitämme huomiota etenkin antamiinne sanallisiin kommentteihin. 

 

Kysely toteutettiin ajalla 1.11. - 26.11. ja siihen saatiin vastauksia lähes 140 Sodexon kohteesta valtakunnallisesti.