Yritystasolla tyytyväisyys palvelujamme kohtaan on parantunut verrattuna vuosi sitten tapahtuneeseen saman aikajakson mittauskertaan. Keskiarvollisesti asteikolla 1-4 tyytyväisyys on yli 3 lähes kaikissa segmenteissä ja palveluissa. Olemme todella kiitollisia antamastasi palautteesta. Niin niistä positiivisista tsemppikommenteista kuin myös esiinnostetuista kehityskohteista, jotka auttavat meitä edelleen rakentamaan palveluitamme vastaamaan sinun odotuksiasi.  

Yritysalan kokous- ja edustuspalveluihin ollaan kaikista tyytyväisimpiä arvosanalla 3,81. Tyytyväisyys hoiva- ja koulutusalan palveluihin on taas noussut eniten. Kouluruokailuun ollaan edelleen kriittisimpiä (2,96), joskin tyytyväisyys on noussut  huikeat 15 % edellisestä mittauskerrasta. Jo totuttuun tapaan henkilökuntamme saa erinomaiset arvosanat.

Yrityspuolella 98 % ja hoiva- ja koulutuspuolella 90 % vastaajista kertoo olevansa joko erittäin tyytyväinen tai tyytyväinen saamaansa palveluun. 

Tällä kertaa kysyimme myös näkemystäsi siitä, miten olemme pystyneet huomioimaan Covid-19 pandemian vaikutukset palvelutarjoomassamme. Tähän kysymykseen saimme eniten vastauksia ja tyyväisyys tähän osa-alueeseen on henkilökunnan palvelualttiuden jälkeen toiseksi paras.

Sanallisista kommenteista käy ilmi, että erityisen tyytyväisiä ollaan mm. palvelutarpeen nopeaan reagointiin, ruoan saatavuuteen ja laatutasoon poikkeusoloissa sekä asianmukaisten henkilösuojainten sekä asiakasturvallisuuden huomioimiseen.

Tällä kertaa saamiemme palautteiden määrä oli viime vuotta pienempi, joka oli oletettavaa tässä poikkeuksellisessa ajassa. Vaikka vastausmäärät ovat osittain kohteittain pieniä, ne korreloivat tämänhetkistä asiakasmäärää palveluidemme piirissä. Kaikki kohdekohtaiset vastaukset analysoidaan huolellisesti paikan päällä ja kiinnitämme huomiota etenkin antamiisi sanallisiin kommentteihin. 

Saamamme hyvät arvosanat ja palautteet luovat meille uskoa siitä, että olemme onnistuneet reagoimaan ajanmukaisesti ja pitämään huolta niin teistä kuin meistäkin. Tästä on hyvä jatkaa vuoteen 2021. 

 

Kysely toteutettiin ajalla 2.11.-30.11. ja siihen saatiin vastauksia lähes 100 Sodexon kohteesta valtakunnallisesti.